Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Flot kvalitetsbonus til De Blaa Omnibusser og Netbus

Af Thomas de Laine

Movia har i marts udbetalt næsten 4 mio. kr. i bonus til sine entreprenører for god kvalitet i 2008.

De Blaa Omnibusser i Holte klarede sig bedst, når bonussens størrelse ses i forhold til kørselsomfanget, oplyser Movia. Firmaet fik knap en halv million kr., hvilket svarer til 6,37 kr. pr. kørt bustime - cirka en procent af kontraktsummen.

Nummer to blev Netbus, der fik 4,24 kr. pr. time. Det må også betegnes som rigtig flot, taget i betragtning af, at størstedelen af Netbus' kørsel finder sted i tæt bytrafik på linje 5A. Netbus' gode kvalitet på ruterne i Hornsherred var da også udslagsgivende for, at selskabet i 2007 vandt linje 5A, og nu har man altså vist, at man også kan levere god kvalitet på en linje i City.

Arriva fik 1,4 mio. kr. og dermed det største beløb. Dette skal ses i lyset af, at Arriva kører over halvdelen af Movias trafik, hvorfor man set i forhold til kørselsomfang altså ikke er nummer ét eller to.

Der var i alt seks busselskaber, som modtog bonus. I den forbindelse bør det nævnes, at kun kørslen i Hovedstadsområdet (det gamle HUR-område) indgår i ordningen.

Bonussen udbetales for passagertilfredshed målt ved omkring 20.000 årlige interviews med passagerer sammenlignet med det niveau, busselskabet tilbød ved licitationen. Derudover indgår omfanget af udgåede ture, som sammen med lav passagertilfredshed omvendt fører til modregninger i betalingen.

Kilde: Pressmeddelelse fra Movia 18.03.09