Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Sydtrafiks 3. udbud i gang

Af Thomas de Laine

I alt 156 busser og 286.446 årlige køreplantimer som busselskaberne Ribe Rutebiler og Bække Buslinier hidtil har kørt for Sydtrafik er nu sendt i udbud. Udbuddet, der har kontraktbegyndelse allerede i slutningen af juni måned, er en konsekvens af store økonomiske problemer i de to busselskaber, som begge indgår i Iversen Busser-koncernen.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Her vægtes prisen 75 pct. og kvalitet 25 pct. Udbudsmaterialet blev offentliggjort 18. marts, og mandag 4. maj er der frist for at aflevere tilbud. Fredag 29. maj forventer Sydtrafik at udpege vinderne, som får lige knap en måned til at forberede sig, idet driften skal overtages ved køreplansskiftet søndag 28. juni 2009. Sydtrafik og Iversen Busser har indgået en aftale, der sikrer busselskabets likviditet indtil da.

Den udbudte kørsel er spredt i hele Sydtrafiks område og omfatter mere præcist følgende (rutenumre i parentes er de nuværende numre):

Af de udbudte busser må de 63 højst være 12 år gamle i kontraktperioden, mens 93 må være op til 16 år gamle. Alderskravene svarer nogenlunde til kravene i Sydtrafiks 2. udbud. Dette udelukker dog ikke nyere busser, idet vurderingen af tilbuddene bl.a. afhænger den tilbudte busalder og bussernes miljøstandard.

Et spørgsmål i forbindelse med dette udbud er, hvad der kommer til at ske med de mange nye Irisbusser, som Iversen Busser har fået leveret til den nu opsagte kontrakt. Der er ikke overtagelse af nogen busser som del af udbuddet, men omvendt kan det nok være vanskeligt for busselskaber, der byder på kørslen, at fremskaffe det nødvendige antal egnede busser til slutningen af juni, hvorfor man kan tænke, at det vil være nærliggende at købe nogle af alle disse næsten nye busser.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. Sydtrafiks 3. udbud, marts 2009