Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Sydtrafiks 2. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Trafikselskabet Sydtrafik sender nu 80 busser og 216.056 årlige køreplantimer i udbud. Der er tale om kørsel i Esbjerg og på Fanø samt i trafikselskabets sydøstlige del. Hertil kommer X-Bus-kørsel. Tilsammen udgør kørslen knap en fjerdedel af trafikselskabets årlige køreplantimeproduktion.

De mest berørte entreprenører er Rutebilselskabet Haderslev, der har 44 busser i udbud, og Arriva, der har 30.

Den udbudte kørsel er inddelt i følgende 8 udbudsenheder:

Bybusser skal have dørarrangement 2-2-1 eller flere døre og sideperron, mens landevejsbusser skal have dørarrangement 1-1-0 og midterperron. Der er ikke krav om brug af "handicapegnede" busser som landevejsbusser, hvilket vil sige, at egentlige højgulvsbusser kan bruges. Landevejsbusser skal have et bagagerum på mindst tre kubikmeter og kunne medtage mindst to cykler. Bybusser skal være i Sydtrafiks HT-gule design, mens landevejsbusser skal have det mørkeblå design. X-Bus-vogne skal naturligvis være i det himmelblå X-Bus-design og opfylde nogle ekstra krav. Blandt andet må en X-Bus højst være 6 år gammel - for 8-årige kontrakter tillades dog busser med en alder op til 8 år. Busser på ruter, det tager mere end halvanden time at gennemkøre, skal endvidere have toilet.

Som det ses, skal der overtages busser sammen med kørslen i flere af udbudsenhederne. Der vil derimod ikke være busovertagelse ved de nye kontrakters udløb. Overtagne busser behøver ikke at opfylde de samme krav fra trafikselskabet, som de busser, entreprenøren selv tilvejebringer.

Der er tale om et offentligt udbud med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vejer 75 pct. og kvaliteten 25 pct.

Udbudsbekendtgørelsen har været bragt i slutningen af september 2008, og 15. oktober offentliggjordes udbudsmaterialet. 10. december er der tilbudsfrist, og vinderne vil blive valgt mellem ultimo januar og medio marts 2009.

I alle tilfælde er der kontraktbegyndelse 28. juni 2009; for enhed 221 dog 9. eller 12. august 2009 (udbudsmaterialet er ikke helt konsistent om dette, men datoen 12. august nævnes flest gange). På nogle af udbudsenhederne skal der bydes parallelt på 2- og 8-årige kontrakter, hvor Sydtrafik formentlig vil træffe beslutning om kontraktperiodens længde i forbindelse med afgørelsen på udbuddet.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. Sydtrafiks 2. udbud, Sydtrafik 15.10.08