Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Boganmeldelse: DAB - hele Danmarks bus- og lastbilfabrik

Af Thomas de Laine

Forsiden af bogen

Busfabrikken i Silkeborg indtager en særlig plads i de fleste danske busentusiasters verden. I daglig tale kaldes den bare "DAB" (for Dansk Automobil Byggeri), men den har gennem tiden haft flere navne. DAB eksisterede fra 1912 til 2003 og var i en lang periode landets største leverandør af busser. Bogen DAB - hele Danmarks bus- og lastbilfabrik går ned i fabrikkens historie, der beskrives gennem ord og billeder over hele 166 sider.

Forfatteren er Jens Jessen, der tidligere har skrevet en mængde bøger og artikler om lastbiler, biler, motorcykler og knallerter. Indledningsvist noterer han, at bogen ikke giver den komplette historie om DAB eller de køretøjer, der rullede ud fra fabrikken. Dette er også korrekt, da fabrikkens historie snarere ridses op, mens flertallet af bogens intet mindre end 18 kapitler i stedet er helliget forskellige emner, som hver især udgør brikker til hele historien.

Kapitlerne er bl.a. korte portrætter af de mærker, man byggede på hos DAB, så som NAG, Büssing, Leyland og Scania, men også flere kapitler, hvor medarbejdere på DAB - fra lærlingen til direktøren - husker tilbage. Flere kapitler beskæftiger sig med DAB under og efter besættelsen, hvor bl.a. sabotageaktionen mod fabrikken og værnemagersagen mod fabrikkens grundlægger J.W. Darr fylder en del. Man fornemmer, at forfatteren har haft en særlig interesse for denne del af historien. Undervejs er der tilsat billeder i rigt mål. Skønsmæssigt er det vel omkring tre fjerdedele af hvert opslag, der er billeder. Alt i alt kan man altså få sig nogle hyggelige timer med dele af DABs historie.

DAB var, som titlen antyder, både bus- og lastbilfabrik, men blandingsforholdet bliver ikke rigtig beskrevet nogen steder i bogen. Dog bliver det oplyst, at man ophørte med at sælge lastbiler sent i 1970'erne. Men det kunne have været interessant at få oplyst, hvor stor en rolle lastbilproduktionen spillede gennem tiden. DAB var jo de sidste mange år alene en busfabrik. Lastbilerne får lov at fylde en del på billedsiden, hvilket er helt retfærdigt, og det er da også for en busentusiast interessant f.eks. at se en lastbil med førerhus i "Bispehue"-udførelse. Men hvor stor en del af de afbildede lastbiler er egentlig bygget i Silkeborg og ikke blot importeret?

Illustrationerne i bogen er i øvrigt først og fremmest et større antal billeder, der er gengivet godt og i god størrelse. Hertil kommer bl.a. annoncer og dele af brochurer mv. Altså nogenlunde samme linje, som vi er vant til i denne slags bøger. Især billederne synes dog at være udvalgt lidt tilfældigt, hvilket er ærgerligt, eftersom der tilsyneladende har været adgang til nogle ret interessante billedsamlinger. Blandt "guldet" kan nævnes Tage Lysters billeder af DAB-busser til levering til Polen.

Hist og her berøres mere konkret de forskelle vogntyper, der er produceret. Dette er dog hverken gjort særlig konsekvent eller helt fejlfrit. Oplysningerne kædes endvidere ikke sammen med billederne, så selvom serie 1 f.eks. omtales, fremgår det ikke ved billedet af en serie 1-bus, at der er tale om en sådan. Et andet sted bliver der fortalt en del om Leyland-lastbiltyper og -motorer, mens de samtidige busser med samme motorer (der rent faktisk er bygget i Silkeborg!) ikke bliver omtalt. Her havde forfatteren måske været bedre tjent med helt at udelade de mere konkrete tekniske oplysninger.

Jens Jessen: DAB - hele Danmarks bus- og lastbilfabrik. Audi, NAG, Büssing, Leyland, Scania. GT Forlag, Skanderborg. Udkom 20. september. 166 sider i A4-format, stift bind. Mange illustrationer, de fleste i sort/hvid. Pris: 298 kr.