Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Femern-bro udløser opgradering af jernbanen

Af Thomas de Laine

I onsdags blev den dansk-tyske traktat om Femern Bælt-forbindelsen underskrevet. Der er tale om en kombineret firesporet vej- og tosporet elektrisk jernbaneforbindelse. Broen skal åbne for trafik i 2018, er budgetteret til 32 mia. kr. og vil være finansieret af brugerne. Anlægsarbejderne begynder i 2012.

Der skal selvfølgelig også sørges for tilslutningsanlæggene, og her er der forbedringer på vej til en del af de østdanske jernbaner. Mellem Ringsted og Rødby skal banen opgraderes til kørsel med 180 km/t mod de nuværende 120 og 140 km/t. Desuden skal strækningerne Vordingborg-Storstrømsbroen og Orehoved-Rødbyhavn udbygges til dobbeltspor, så der vil være to spor hele vejen med undtagelse af selve Storstrømsbroen. Endelig elektrificeres hele banen fra Ringsted til Rødby. Investeringerne i de danske baneanlæg løber op i 7,5 mia. kr., som indgår det ovennævnte brobudget. Dermed er opgraderingen finansieret af broens brugere. På den tyske side elektrificeres den enkeltsporede bane Lübeck–Puttgarden.

Muligvis kobles anlæggene af jerbanetilslutningen til Femern-forbindelsen sammen med den længe ventede beslutning om en kapacitetsudvidelse mellem København og Ringsted. Her har man i årevis diskuteret en udvidelse af den eksisterende bane mellem København og Roskilde kontra en helt ny bane mellem København og Ringsted via Køge. Det tredje forslag om en udvidelse København-Høje Taastrup og en ny bane herfra via Køge til Ringsted er til gengæld fornuftigvis taget af bordet for længe siden.

Transportminister Carina Christensen har allerede en holdning til spørgsmålet: "Det er klart, at forliget om Femern Bælt-forbindelsen styrker argumentationen for en nybygningsløsning og får det til at hælde mere og mere i den retning. Men vi har brugt lang tid på politisk at beslutte at lave de to miljøundersøgelser, så nu gør vi det arbejde færdigt." Nybygningsløsningen er estimeret til at koste 6,5 mia. 2005-kroner, mens det femte hovedspor på Roskilde-banen kun vil beløbe sig til 2,6 mia. kr. (ligeledes i 2005-priser). Til gengæld giver femtesporet kun en kapacitetsforøgelse på ca. 35 pct.

Kilder: Pressemeddelelse fra Transportministeriet 03.09.08; Berlingske.dk 02.09.08; Ing.dk 02.09.08