Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Midttrafiks 8. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Det manglende nummer i rækken af Midttrafik-udbud udfyldes nu, hvor udbudsmaterialet til 8. udbud er offentliggjort. Der er tale om endnu et lille udbud af lokalruter, denne gang på Thyholm i Struer Kommune.

Udbuddet består af både A- og B-kontraktkørsel på ruterne 347, 348, 349 og 350. A-kontraktkørslen udgør 1.624 årlige timer, og B-kontraktkørslen 1.598 årlige timer. Kørslen kræver 3 landevejsbusser under 15 år og udføres i dag af Arriva. Der er ikke busovertagelse i forbindelse med dette udbud.

Al kørslen indgår i én og samme udbudsenhed, som altså både består af A- og B-kontraktkørsel. Der er derfor to sæt udbudsbetingelser, og der skal afleveres selvstændige tilbudsblanketter for A- og B-kontraktkørslen. Tildelingskriteriet for A-kontraktkørslen er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor pris vejer 70 pct., kvalitet af drift vejer 20 pct., og kvalitet af busmateriel vejer 10 pct., mens tildelingskriteriet for B-kontraktkørslen er laveste pris.

Der er tilbudsfrist 3. juni, og udbuddet forventes afgjort 20. juni. Kontrakten vil træde i kraft 1. oktober 2008 og løbe i 3 år til udløb ved sommerferien 2011. Dog er der mulighed for, at kontrakten ved enighed kan blive forlænget i op til 2 år.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. Midttrafiks 8. udbud, Midttrafik april 2008