Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Mere om Movias 2. skolebusudbud

Af Thomas de Laine

Skolebus fra Holger Danske Bustrafik i Slangerup
En af Holger Danske Bustrafiks skolebusser som linje 484, der nu hedder 417, på Slangerup rutebilstation, 6. april 2005. Foto: Thomas de Laine.

Skolebuskørsel i Halsnæs og Egedal kommuner med i alt 5 busser er for tiden i udbud. Denne kørsel har kommunerne tidligere selv stået for at "ansætte" entreprenører til at køre, men efter kommunalreformen har man valgt at benytte sig af muligheden for, at Movia står for trafikindkøbet ligesom for den ordinære busdrift i de samme kommuner. Alle linjerne i udbuddet er primært skolebuslinjer, men er også åbne for almindelige borgere.

Der er som vanligt tale om udbud efter forhandling, hvor tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Prisen vægtes 40 pct., kvalitet af drift 35 pct. og kvalitet af busmateriel 25 pct. Følgende kørsel er udbudt:

Kontrakterne kan forlænges med op til 2 år på uændrede vilkår.

Der kræves 12 m-busser med lavt gulv ved mindst én dør. Busser kan have dørarrangement 1-1-0 eller 1-0-1 eller flere døre. Andre buslængder eller dørarrangementer kan blive efterspurgt under forhandlingerne. På linje 466, der er en by- og skolebuslinje i Frederiksværk, kører der i dag en lavbagperronbus, der svarer til beskrivelsen. Busserne på den udbudte kørsel har i dag busselskabernes egne farver, men de skal fremover være Movia-gule og i øvrigt følge de sædvanlige designkrav til busserne, som Movia stiller.

Tilbudsfristen er 25. februar 2008, og kontrakterne vil træde i kraft 11. august.

Tak til Steen Hartmann for oplysninger!

Kilde: Udbudsmateriale vedr. Movias udbud U2, januar 2008