Myldretid.dk (til forsiden)  
  Forside   Nyheder   Baggrund & historie   Billeder   Garagefakta   Busbasen   Vognlister
  Opdateringer   Om Myldretid.dk   Kontakt

  Du er her: Forside > Nyheder > Nyhedsarkiv > Denne nyhed

Fem udbud i Midttrafiks vestlige del

Af Thomas de Laine

Midttrafik har gang i intet mindre end seks udbud i øjeblikket. Det ene er 3. udbud, der omfatter bybuskørsel i Århus og snart vil blive omtalt på Myldretid. De fem andre kaldes 4., 5., 6., 7. og 9. udbud og vedrører kørsel i den vestlige del af Midttrafiks område. Udbudsmaterialet til 8. udbud er endnu ikke offentliggjort.

Omfanget af 4.-7. og 9. udbud er i alt 122 busser og ca. 165.000 årlige køreplantimer. Kørslen er dels bybusser og lokale ruter i Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner, dels regionale ruter. Øjensynligt har Midttrafik fundet det mere hensigtsmæssigt at opdele kørslen i fem forskellige udbudsmaterialer med stort fællesskab af bestemmelser end at gøre kørslen til en række udbudsenheder i samme udbudsrunde. Det er nok bl.a. fordi, flere af udbuddene i sig selv er forholdsvis kompliceret sammensat. De fem udbudsmaterialer med bilag udgør tilsammen 1.360 sider!

Alle udbuddene har tilbudsfrist 6. marts, og Midttrafiks afgørelse kan ventes 4. april.

4. udbud – Holstebro bybusser
Udbuddet af Holstebro bybusser består af én udbudsenhed med linjerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og natbuskørsel i december, ca. 21.982 årlige køreplantimer og 8 busser. Det er NF Turistbusser, der på nuværende tidspunkt er entreprenør på linjerne. Kørslen udbydes på en 6-årig kontrakt, der træder i kraft 1. august 2008. Kontrakten kan ved enighed mellem trafikselskabet og entreprenøren forlænges i op til 2 år. Tildelingskriteriet ved udbuddet er alene prisen.

Busserne skal være laventrébusser med dørarrangement 2-2-0 (eller flere døre) med en maksimal gennemsnitsalder på 6 år. Busserne skal fra 1. november 2008 fremstå i Midttrafiks bybusgule design. Ved fremtidige busudskiftninger i kontrakten kan Midttrafik for en fast merpris kræve indsat 13,7 m-busser i stedet. Der skal ikke overtages busser ved kontraktbegyndelse, men der er obligatorisk busovertagelse ved kontraktudløb.

5. udbud – Lokale ruter i Holstebro Kommune
Udbuddet omfatter både A- og B-kontraktkørsel fordelt på ni udbudsenheder (1-9) eller tre faste kombinationer (A-C). Tilsammen er 27 busser og ca. 26.917 årlige køreplantimer udbudt. En af udbudsenhederne og en af kombinationerne indeholder både A- og B-kontraktkørsel. Den udbudte kørsel er følgende:

 1. A-kontraktkørsel på rute 270 (tidl. 25) med 2 busser og ca. 6.807 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Holstebro Turistbusser.
 2. A-kontraktkørsel på rute 260 (tidl. 27), 281 og 283 med ca. 5.958 årlige køreplantimer og B-kontraktkørsel på rute 267, 268, 282, 283 og 284 med ca. 3.110 årlige køreplantimer. Kørslen omfatter tilsammen 8 busser. Ruterne køres i dag af Bent Thykjær, Arriva og Skave Turistfart.
 3. B-kontraktkørsel på rute 251 og 252 med 3 busser og ca. 2.645 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Skave Turistfart.
 4. B-kontraktkørsel på rute 291, 292, 293 og 294 med 4 busser og ca. 2.292 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Holstebro Turistbusser og Skave Turistfart.
 5. B-kontraktkørsel på rute 263 med 2 busser og ca. 1.692 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Arriva.
 6. B-kontraktkørsel på rute 261 og 265 med 2 busser og ca. 1.386 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.
 7. B-kontraktkørsel på rute 264 og 269 med 2 busser og ca. 1.250 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.
 8. B-kontraktkørsel på rute 273 og 274 med 2 busser og ca. 643 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Bur Minibusser.
 9. B-kontraktkørsel på rute 271 og 272 med 2 busser og ca. 1.134 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af K.E. Busser.
 • A. A- og B-kontraktkørsel svarende til enhed 1 og 9
 • B. Udelukkende A-kontraktkørsel svarende til enhed 1, 8 og 9
 • C. B-kontraktkørsel svarende til enhed 5, 6 og 7

Kontraktbegyndelse på rute 260 og 270 er 29. juni 2008, mens de øvrige ruter først har kontraktbegyndelse 1. august. Alle A-kontrakterne er 8-årige med mulighed for forlængelse i op til 2 år ved enighed. A-kontrakterne tildeles efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med delkriterierne pris (70 pct.), kvalitet af drift (20 pct.) og kvalitet af materiel (10 pct.). B-kontrakterne bliver tildelt efter laveste pris.

Alle busser skal være under 15 år gamle og males i Midttrafiks rutebilblå farve. Også her er der mulighed for, at Midttrafik kan kræve 13,7 m-busser indsat i stedet for 12 m-busser ved fremtidige busudskiftninger på A-kontrakterne. Der er ingen busovertagelse, hverken ved kontraktbegyndelse eller -udløb.

6. udbud – Lokale ruter i Ringkøbing-Skjern Kommune
Også dette udbud dækker både A- og B-kontraktkørsel med i alt 13 udbudsenheder (1-13) og fire kombinationer (A-D), der for visses vedkommende indeholder begge dele. Følgende 31 busser og ca. 33.512 årlige køreplantimer er udbudt:

 1. A-kontraktkørsel på rute 515 med 2 busser og ca. 3.796 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Møllers Busser, Ringkøbing.
 2. A-kontraktkørsel på rute 581 med 1 bus og ca. 1.198 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Bent Thykjær.
 3. A-kontraktkørsel på rute 567 med 2 busser og ca. 3.582 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser, der i øvrigt ejes af Iversen Busser.
 4. Rute 570 og 572. A-kontraktkørsel med 2 busser og ca. 2.403 årlige køreplantimer og B-kontraktkørsel med 1 bus og ca. 785 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Spjald Rutebiler og Arriva.
 5. Rute 561, 562, 563 og 566. A-kontraktkørsel med 3 busser og ca. 4.938 årlige køreplantimer og B-kontraktkørsel med 2 busser og ca. 2.052 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Møllers Busser, Ringkøbing, Folmanns Busser og Skjern Rute- og Turistfart.
 6. Rute 573, 577 og 578. A-kontraktkørsel med 2 busser og ca. 1.904 årlige køreplantimer og B-kontraktkørsel med 1 bus og ca. 1.072 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Herning Turisttrafik.
 7. Rute 551 og 565. A-kontraktkørsel med 1 bus og ca. 1.316 årlige køreplantimer og B-kontraktkørsel med 1 bus og ca. 720 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Folmanns Busser.
 8. B-kontraktkørsel på rute 516, 517 og 518 med 3 busser og ca. 2.287 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Højmark Turistfart.
 9. B-kontraktkørsel på rute 574, 575 og 576 med 3 busser og ca. 1.606 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Herborg Turistfart og Arriva.
 10. B-kontraktkørsel på rute 564 og 568 med 2 busser og ca. 1.532 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Skjern Rute- og Turistfart.
 11. B-kontraktkørsel på rute 594 og 595 med 2 busser og ca. 1.342 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser.
 12. B-kontraktkørsel på rute 592 med 1 bus og ca. 1.331 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser.
 13. B-kontraktkørsel på rute 591 og 593 med 2 busser og ca. 1.648 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser.
 • A. B-kontraktkørsel svarende til enhed 12 og 13
 • B. A-kontraktkørsel svarende til enhed 1 og 2
 • C. A- og B-kontraktkørsel svarende til enhed 1, 2 og 8
 • D. A- og B-kontraktkørsel svarende til enhed 3 og 6

Der er kontraktbegyndelse 29. juni 2008 for A-kontraktkørslen og 1. august for B-kontrakterne, og kontraktperioden er 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år ved enighed. Tildelingskriterierne for såvel A- som B-kontraktkørslen er som ved 5. udbud.

Gennemgående skal A-kontraktbusserne være højst 12 år gamle, mens B-kontraktbusserne skal være under 16 år. På A-kontrakterne kan 12 m-busser ved busudskiftning kræves erstattet med 13,7 m-busser. Busserne skal have Midttrafiks blå rutebildesign. Ingen busser skal overtages, hverken ved kontraktens begyndelse eller udløb.

7. udbud – Lokale ruter i Herning Kommune
Udbuddet af lokale ruter i Herning Kommune er i lighed med 5. og 6. udbud en kombination af A- og B-kontraktkørsel. Udbuddet er opdelt i 16 udbudsenheder (1-16) og fire faste kombinationer (A-D), der tilsammen har 32 busser og ca. 28.888 årlige køreplantimer. Følgende kørsel er i udbud:

 1. A-kontraktkørsel på rute 140 med 1 bus og ca. 1.533 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Skave Turistfart.
 2. A-kontraktkørsel på rute 150 med 3 busser og ca. 7.780 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Bent Thykjær.
 3. B-kontraktkørsel på rute 142 i Aulum-området med 1 bus og ca. 841 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik.
 4. B-kontraktkørsel på rute 145 i Haderup-området med 1 bus og ca. 809 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Skave Turistfart.
 5. B-kontraktkørsel på rute 141, 143 og 144 i Hodsager- og Feldborg-området med 2 busser og ca. 941 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik og Skave Turistfart.
 6. B-kontraktkørsel på rute 151 og 152 i Arnborg-, Kølkær- og Lind-området med 2 busser og ca. 1.074 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Søby Jensens Biler.
 7. B-kontraktkørsel på rute 149 og 153 i Hammerup- og Gjellerup-området med 2 busser og ca. 910 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik og Søby Jensens Biler.
 8. B-kontraktkørsel på rute 157 i Sinding- og Tjørring-området med 2 busser og ca. 1.577 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Mørups Turistfart.
 9. B-kontraktkørsel på rute 158 og 159 i Snejbjerg-området med 2 busser og ca. 1.737 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik.
 10. B-kontraktkørsel på rute 154, 155 og 156 i Sunds- og Ilskov-området med 3 busser og ca. 1.657 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Brøchners Biler, Sunds.
 11. B-kontraktkørsel på rute 137 og 138 i Sdr. Felding-området med 2 busser og ca. 1.366 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Brande Buslinjer.
 12. B-kontraktkørsel på rute 135 og 136 i Skarrild-området med 2 busser og ca. 1.207 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Kibæk Turistfart.
 13. B-kontraktkørsel på rute 134 og 139 i Kibæk-området med 2 busser og ca. 1.547 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Kibæk Turistfart.
 14. B-kontraktkørsel på rute 163 i Sørvad-området med 1 bus og ca. 1.000 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik.
 15. B-kontraktkørsel på rute 165, 166 og 167 i Vildbjerg-området med 3 busser og ca. 2.566 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik.
 16. B-kontraktkørsel på rute 161, 162 og 164 i Ørnhøj-området med 3 busser og ca. 2.343 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik.
 • A. Svarende til enhed 1 og 4
 • B. Svarende til enhed 2 og 15
 • C. Svarende til enhed 3 og 5
 • D. Svarende til enhed 6 og 7

Kontraktbegyndelsen for enhed 1 og kombination A er 29. juni 2008, mens de øvrige enheder og kombinationer har kontraktbegyndelse 1. august. Kontrakterne er 4-årige med mulighed for forlængelse i op til 2 år, hvis der kan opnås enighed herom. Tildelingskriterierne for A- hhv. B-kontraktkørslen er som ved 5. og 6. udbud.

Busserne til A-kontraktkørslen må højst være 12 år, mens B-kontraktbusserne må være op til 18 år gamle. På A-kontraktkørslen kan 12 m-busser ved udskiftning kræves erstattet med 13,7 m-busser. Alle A-kontraktbusser skal være i blåt rutebildesign. Der er ingen busovertagelse ved kontraktbegyndelse eller -slut.

9. udbud – Regionale ruter
Det sidste udbud i denne omgang drejer sig alene om A-kontraktkørsel på en række regionalruter i Midttrafiks vestlige del. Udbuddet omfatter 24 busser og ca. 53.746 årlige køreplantimer og er inddelt i otte udbudsenheder (1-8) med fire faste kombinationsmuligheder (A-D):

 1. Rute 12 med 2 busser og ca. 4.075 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af NF Turistbusser.
 2. Rute 13 med 3 busser og ca. 6.932 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Bent Thykjær.
 3. Rute 26 med 4 busser og ca. 8.047 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Spjald Rutebiler.
 4. Rute 28 med 3 busser og ca. 8.460 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af NF Turistbusser.
 5. Rute 56 og 58 med 4 busser og ca. 8.663 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Bent Thykjær.
 6. Rute 72 med 3 busser og ca. 7.146 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Skave Turistfart.
 7. Rute 61 og 81 med 4 busser og ca. 9.386 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Bent Thykjær.
 8. Rute 130 med 1 bus og ca. 1.037 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Bent Thykjær.
 • A. Svarende til enhed 2 og 8
 • B. Svarende til enhed 1, 2, 6 og 8
 • C. Svarende til enhed 1 og 4
 • D. Svarende til enhed 1, 2, 4, 6 og 8

Der er kontraktbegyndelse på kørslen 29. juni 2008. Kontrakterne bliver 6-årige med mulighed for forlængelse i op til 2 år ved enighed. Tildelingskriteriet er ved dette udbud det økonomisk mest fordelagtige tilbud (med samme vægtning af delkriterierne som for A-kontraktkørslen i 5.-7. udbud).

Busserne i enhed 1 og 8 og 1 bus i enhed 7 må være højst 12 år gamle. Busserne i enhed 2 og 4 og de resterende busser i enhed 7 må maksimalt være 8 år. De øvrige busser skal være under 10 år gamle. Busserne skal fremstå i Midttrafiks blå rutebildesign. 12 m-busser, der udskiftes i kontraktperioden, kan kræves udskiftet med 13,7 m-busser for en fast merpris. Der er hverken busovertagelse ved kontraktens begyndelse eller ved dens afslutning.

Kilder: Udbudsbetingelser fra Midttrafiks 4., 5., 6., 7. og 9. udbud, januar 2008


 
 
Printervenlig version

Nyhedsoversigten
Nyhedsarkivet

 Opdateret sidst:
27. januar 2008

Printervenlig version

 Seneste nyheder
Måske elektriske ledbusser på linje 2A (12. jun. 17)

Danmarks Busmuseum har overtaget Busbevarelsesgruppens samling (22. maj 17)

Nye ejere bag Umove (31. mar. 17)

Movias 15. udbud afgjort (13. mar. 17)

Myldretid 18 år (25. jan. 17)

A-busserne får frit flow - og siger farvel til laventré (23. dec. 16)

"Boganmeldelse": S-togskøreplanen fra 30. januar 2017 (29. nov. 16)

Ny transportminister: Ole Birk Olesen (28. nov. 16)

Direktørskifte på Jernbanemuseet (1. nov. 16)

Bynet 2019 - Københavns buslinjer efter metrocityringen (20. okt. 16)

Mere om Movias 15. udbud (18. okt. 16)

Ny bog: Busserne fra Sorø (15. okt. 16)

Movias 15. udbud i gang (27. sep. 16)

Nye og evaluerede elbusser i Hovedstadsområdet (5. sep. 16)

Keolis vandt linje 65E (8. jun. 16)

 
Tilbage til toppen

Forside | Nyheder | Baggrund & historie | Billeder | Garagefakta | Busbasen | Vognlister
Opdateringer | Om Myldretid.dk | Kontakt


Denne sides adresse (URL): http://myldretid.dk/nyheder/nr/503
Copyright © 1999-2017 by Thomas Mark de Laine (admin@myldretid.dk), all rights reserved.