Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Fem udbud i Midttrafiks vestlige del

Af Thomas de Laine

Midttrafik har gang i intet mindre end seks udbud i øjeblikket. Det ene er 3. udbud, der omfatter bybuskørsel i Århus og snart vil blive omtalt på Myldretid. De fem andre kaldes 4., 5., 6., 7. og 9. udbud og vedrører kørsel i den vestlige del af Midttrafiks område. Udbudsmaterialet til 8. udbud er endnu ikke offentliggjort.

Omfanget af 4.-7. og 9. udbud er i alt 122 busser og ca. 165.000 årlige køreplantimer. Kørslen er dels bybusser og lokale ruter i Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner, dels regionale ruter. Øjensynligt har Midttrafik fundet det mere hensigtsmæssigt at opdele kørslen i fem forskellige udbudsmaterialer med stort fællesskab af bestemmelser end at gøre kørslen til en række udbudsenheder i samme udbudsrunde. Det er nok bl.a. fordi, flere af udbuddene i sig selv er forholdsvis kompliceret sammensat. De fem udbudsmaterialer med bilag udgør tilsammen 1.360 sider!

Alle udbuddene har tilbudsfrist 6. marts, og Midttrafiks afgørelse kan ventes 4. april.

4. udbud – Holstebro bybusser
Udbuddet af Holstebro bybusser består af én udbudsenhed med linjerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og natbuskørsel i december, ca. 21.982 årlige køreplantimer og 8 busser. Det er NF Turistbusser, der på nuværende tidspunkt er entreprenør på linjerne. Kørslen udbydes på en 6-årig kontrakt, der træder i kraft 1. august 2008. Kontrakten kan ved enighed mellem trafikselskabet og entreprenøren forlænges i op til 2 år. Tildelingskriteriet ved udbuddet er alene prisen.

Busserne skal være laventrébusser med dørarrangement 2-2-0 (eller flere døre) med en maksimal gennemsnitsalder på 6 år. Busserne skal fra 1. november 2008 fremstå i Midttrafiks bybusgule design. Ved fremtidige busudskiftninger i kontrakten kan Midttrafik for en fast merpris kræve indsat 13,7 m-busser i stedet. Der skal ikke overtages busser ved kontraktbegyndelse, men der er obligatorisk busovertagelse ved kontraktudløb.

5. udbud – Lokale ruter i Holstebro Kommune
Udbuddet omfatter både A- og B-kontraktkørsel fordelt på ni udbudsenheder (1-9) eller tre faste kombinationer (A-C). Tilsammen er 27 busser og ca. 26.917 årlige køreplantimer udbudt. En af udbudsenhederne og en af kombinationerne indeholder både A- og B-kontraktkørsel. Den udbudte kørsel er følgende:

 1. A-kontraktkørsel på rute 270 (tidl. 25) med 2 busser og ca. 6.807 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Holstebro Turistbusser.
 2. A-kontraktkørsel på rute 260 (tidl. 27), 281 og 283 med ca. 5.958 årlige køreplantimer og B-kontraktkørsel på rute 267, 268, 282, 283 og 284 med ca. 3.110 årlige køreplantimer. Kørslen omfatter tilsammen 8 busser. Ruterne køres i dag af Bent Thykjær, Arriva og Skave Turistfart.
 3. B-kontraktkørsel på rute 251 og 252 med 3 busser og ca. 2.645 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Skave Turistfart.
 4. B-kontraktkørsel på rute 291, 292, 293 og 294 med 4 busser og ca. 2.292 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Holstebro Turistbusser og Skave Turistfart.
 5. B-kontraktkørsel på rute 263 med 2 busser og ca. 1.692 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Arriva.
 6. B-kontraktkørsel på rute 261 og 265 med 2 busser og ca. 1.386 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.
 7. B-kontraktkørsel på rute 264 og 269 med 2 busser og ca. 1.250 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.
 8. B-kontraktkørsel på rute 273 og 274 med 2 busser og ca. 643 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Bur Minibusser.
 9. B-kontraktkørsel på rute 271 og 272 med 2 busser og ca. 1.134 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af K.E. Busser.

Kontraktbegyndelse på rute 260 og 270 er 29. juni 2008, mens de øvrige ruter først har kontraktbegyndelse 1. august. Alle A-kontrakterne er 8-årige med mulighed for forlængelse i op til 2 år ved enighed. A-kontrakterne tildeles efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med delkriterierne pris (70 pct.), kvalitet af drift (20 pct.) og kvalitet af materiel (10 pct.). B-kontrakterne bliver tildelt efter laveste pris.

Alle busser skal være under 15 år gamle og males i Midttrafiks rutebilblå farve. Også her er der mulighed for, at Midttrafik kan kræve 13,7 m-busser indsat i stedet for 12 m-busser ved fremtidige busudskiftninger på A-kontrakterne. Der er ingen busovertagelse, hverken ved kontraktbegyndelse eller -udløb.

6. udbud – Lokale ruter i Ringkøbing-Skjern Kommune
Også dette udbud dækker både A- og B-kontraktkørsel med i alt 13 udbudsenheder (1-13) og fire kombinationer (A-D), der for visses vedkommende indeholder begge dele. Følgende 31 busser og ca. 33.512 årlige køreplantimer er udbudt:

 1. A-kontraktkørsel på rute 515 med 2 busser og ca. 3.796 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Møllers Busser, Ringkøbing.
 2. A-kontraktkørsel på rute 581 med 1 bus og ca. 1.198 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Bent Thykjær.
 3. A-kontraktkørsel på rute 567 med 2 busser og ca. 3.582 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser, der i øvrigt ejes af Iversen Busser.
 4. Rute 570 og 572. A-kontraktkørsel med 2 busser og ca. 2.403 årlige køreplantimer og B-kontraktkørsel med 1 bus og ca. 785 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Spjald Rutebiler og Arriva.
 5. Rute 561, 562, 563 og 566. A-kontraktkørsel med 3 busser og ca. 4.938 årlige køreplantimer og B-kontraktkørsel med 2 busser og ca. 2.052 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Møllers Busser, Ringkøbing, Folmanns Busser og Skjern Rute- og Turistfart.
 6. Rute 573, 577 og 578. A-kontraktkørsel med 2 busser og ca. 1.904 årlige køreplantimer og B-kontraktkørsel med 1 bus og ca. 1.072 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Herning Turisttrafik.
 7. Rute 551 og 565. A-kontraktkørsel med 1 bus og ca. 1.316 årlige køreplantimer og B-kontraktkørsel med 1 bus og ca. 720 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Folmanns Busser.
 8. B-kontraktkørsel på rute 516, 517 og 518 med 3 busser og ca. 2.287 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Højmark Turistfart.
 9. B-kontraktkørsel på rute 574, 575 og 576 med 3 busser og ca. 1.606 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Herborg Turistfart og Arriva.
 10. B-kontraktkørsel på rute 564 og 568 med 2 busser og ca. 1.532 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Skjern Rute- og Turistfart.
 11. B-kontraktkørsel på rute 594 og 595 med 2 busser og ca. 1.342 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser.
 12. B-kontraktkørsel på rute 592 med 1 bus og ca. 1.331 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser.
 13. B-kontraktkørsel på rute 591 og 593 med 2 busser og ca. 1.648 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser.

Der er kontraktbegyndelse 29. juni 2008 for A-kontraktkørslen og 1. august for B-kontrakterne, og kontraktperioden er 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år ved enighed. Tildelingskriterierne for såvel A- som B-kontraktkørslen er som ved 5. udbud.

Gennemgående skal A-kontraktbusserne være højst 12 år gamle, mens B-kontraktbusserne skal være under 16 år. På A-kontrakterne kan 12 m-busser ved busudskiftning kræves erstattet med 13,7 m-busser. Busserne skal have Midttrafiks blå rutebildesign. Ingen busser skal overtages, hverken ved kontraktens begyndelse eller udløb.

7. udbud – Lokale ruter i Herning Kommune
Udbuddet af lokale ruter i Herning Kommune er i lighed med 5. og 6. udbud en kombination af A- og B-kontraktkørsel. Udbuddet er opdelt i 16 udbudsenheder (1-16) og fire faste kombinationer (A-D), der tilsammen har 32 busser og ca. 28.888 årlige køreplantimer. Følgende kørsel er i udbud:

 1. A-kontraktkørsel på rute 140 med 1 bus og ca. 1.533 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Skave Turistfart.
 2. A-kontraktkørsel på rute 150 med 3 busser og ca. 7.780 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Bent Thykjær.
 3. B-kontraktkørsel på rute 142 i Aulum-området med 1 bus og ca. 841 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik.
 4. B-kontraktkørsel på rute 145 i Haderup-området med 1 bus og ca. 809 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Skave Turistfart.
 5. B-kontraktkørsel på rute 141, 143 og 144 i Hodsager- og Feldborg-området med 2 busser og ca. 941 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik og Skave Turistfart.
 6. B-kontraktkørsel på rute 151 og 152 i Arnborg-, Kølkær- og Lind-området med 2 busser og ca. 1.074 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Søby Jensens Biler.
 7. B-kontraktkørsel på rute 149 og 153 i Hammerup- og Gjellerup-området med 2 busser og ca. 910 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik og Søby Jensens Biler.
 8. B-kontraktkørsel på rute 157 i Sinding- og Tjørring-området med 2 busser og ca. 1.577 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Mørups Turistfart.
 9. B-kontraktkørsel på rute 158 og 159 i Snejbjerg-området med 2 busser og ca. 1.737 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik.
 10. B-kontraktkørsel på rute 154, 155 og 156 i Sunds- og Ilskov-området med 3 busser og ca. 1.657 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Brøchners Biler, Sunds.
 11. B-kontraktkørsel på rute 137 og 138 i Sdr. Felding-området med 2 busser og ca. 1.366 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Brande Buslinjer.
 12. B-kontraktkørsel på rute 135 og 136 i Skarrild-området med 2 busser og ca. 1.207 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Kibæk Turistfart.
 13. B-kontraktkørsel på rute 134 og 139 i Kibæk-området med 2 busser og ca. 1.547 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Kibæk Turistfart.
 14. B-kontraktkørsel på rute 163 i Sørvad-området med 1 bus og ca. 1.000 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik.
 15. B-kontraktkørsel på rute 165, 166 og 167 i Vildbjerg-området med 3 busser og ca. 2.566 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik.
 16. B-kontraktkørsel på rute 161, 162 og 164 i Ørnhøj-området med 3 busser og ca. 2.343 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik.

Kontraktbegyndelsen for enhed 1 og kombination A er 29. juni 2008, mens de øvrige enheder og kombinationer har kontraktbegyndelse 1. august. Kontrakterne er 4-årige med mulighed for forlængelse i op til 2 år, hvis der kan opnås enighed herom. Tildelingskriterierne for A- hhv. B-kontraktkørslen er som ved 5. og 6. udbud.

Busserne til A-kontraktkørslen må højst være 12 år, mens B-kontraktbusserne må være op til 18 år gamle. På A-kontraktkørslen kan 12 m-busser ved udskiftning kræves erstattet med 13,7 m-busser. Alle A-kontraktbusser skal være i blåt rutebildesign. Der er ingen busovertagelse ved kontraktbegyndelse eller -slut.

9. udbud – Regionale ruter
Det sidste udbud i denne omgang drejer sig alene om A-kontraktkørsel på en række regionalruter i Midttrafiks vestlige del. Udbuddet omfatter 24 busser og ca. 53.746 årlige køreplantimer og er inddelt i otte udbudsenheder (1-8) med fire faste kombinationsmuligheder (A-D):

 1. Rute 12 med 2 busser og ca. 4.075 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af NF Turistbusser.
 2. Rute 13 med 3 busser og ca. 6.932 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Bent Thykjær.
 3. Rute 26 med 4 busser og ca. 8.047 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Spjald Rutebiler.
 4. Rute 28 med 3 busser og ca. 8.460 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af NF Turistbusser.
 5. Rute 56 og 58 med 4 busser og ca. 8.663 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Bent Thykjær.
 6. Rute 72 med 3 busser og ca. 7.146 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Skave Turistfart.
 7. Rute 61 og 81 med 4 busser og ca. 9.386 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Bent Thykjær.
 8. Rute 130 med 1 bus og ca. 1.037 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Bent Thykjær.

Der er kontraktbegyndelse på kørslen 29. juni 2008. Kontrakterne bliver 6-årige med mulighed for forlængelse i op til 2 år ved enighed. Tildelingskriteriet er ved dette udbud det økonomisk mest fordelagtige tilbud (med samme vægtning af delkriterierne som for A-kontraktkørslen i 5.-7. udbud).

Busserne i enhed 1 og 8 og 1 bus i enhed 7 må være højst 12 år gamle. Busserne i enhed 2 og 4 og de resterende busser i enhed 7 må maksimalt være 8 år. De øvrige busser skal være under 10 år gamle. Busserne skal fremstå i Midttrafiks blå rutebildesign. 12 m-busser, der udskiftes i kontraktperioden, kan kræves udskiftet med 13,7 m-busser for en fast merpris. Der er hverken busovertagelse ved kontraktens begyndelse eller ved dens afslutning.

Kilder: Udbudsbetingelser fra Midttrafiks 4., 5., 6., 7. og 9. udbud, januar 2008