Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Arriva vil køre med CNG-gasbusser

Af Thomas de Laine

CNG-gasbus i Malmö
En af Malmös mange CNG-gasbusser: Arriva nr. 6657, der er en MAN Lion's City fra 2006. Foto i juli 2007: Thomas de Laine.

Gasbusser har nu kørt rundt i de københavnske gader i lidt mere end 10 år, men der er forskel på gasbusser. Dem, der bruges i København i dag, kører på LPG-gas (liquefied petroleum gas), der er også kendes som flaskegas. Gasbusserne i de fleste andre europæiske lande drives af CNG-gas (compressed natural gas), komprimeret naturgas. Man behøver bare at tage til Malmö for at opleve CNG-busser i stort antal som by- og nærtrafikbusser.

Da den københavnske LPG-gasbusflåde var størst, talte den mere end 250 køretøjer. København var dermed en af de byer i verden, der havde flest LPG-gasbusser. Wien har dog haft flere. I de senere år er antallet af LPG-busser i København reduceret i takt med kontraktudløb, og en del af forklaringen skal nok søges i, at CNG-gasbussen internationalt blev det vindende koncept. Nu har Arriva taget initiativ til at skaffe denne type gasbusser til Danmark.

CNG-gasbusser har allerede været testet i København, senest sidste vinter, hvor Veolia havde en bus på prøve på linje 68. Arriva har i forbindelse med Movias udbud A2 budt med CNG-gasbusser på linjerne 300S, 400S og 600S med tilhørende natbuslinjer. Der er således mulighed for, at i alt op til 67 CNG-gasbusser kan komme ud at rulle fra oktober 2008. Også andre trafikselskaber vil få tilbudt CNG-gasbusser, skriver Arriva i en pressemeddelelse.

Gasbusser udleder færre partikler og kvælstofilter, hvilket giver renere luft og færre problemer for mennesker med luftvejslidelser. Den efterhånden berømte CO2 (kuldioxid) reduceres med omkring 10 pct. sammenlignet med dieselkørsel, og CNG-gasbusserne kan leve op til EEV-emissionsnormen.

Udover Arriva har også Netbus offentliggjort, at man byder på S-buslinjerne. Linje 300S og 400S køres i dag af Arriva, mens Fjord-bus kører linje 600S. Resultatet af udbuddet ventes i begyndelsen af februar.

Kilder: Pressemeddelelse fra Arriva 21.12.07; "Naturgaskøretøjer i Danmark: Hidtidige erfaringer" [http://www.dgc.dk/publikationer/artikler/pdf_02/his_koere.pdf, 21.08.07], Dansk Gasteknisk Center 2002