Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

Trafikfællesskabet Storebælt skal udbyde fjernbusruter

Af Thomas de Laine

Den ændrede buslov fra maj 1999 introducerer udbud af op til fem fjernbusruter over Storebælt frem til udgangen af 2004. Ubuddet sørger "Trafikfællesskabet Storebælt" for. Det er et frivilligt amtskommunalt trafikfælleskab med deltagere fra alle amter undtagen Bornholms og Storstrøms amter. Trafikfællesskabet Storebælt er netop blevet godkendt af Færdselsstyrelsen.

Der er tale om en forsøgsmodel for indførelse af øget konkurrence på fjerntrafikmarkedet. Trafikminister Sonja Mikkelsen (S) forklarer, at forsøget skal give ny viden om kundepotentialet i fjerntrafikken, herunder konkurrenceforholdet mellem bus og tog. Hun regner med, at fjernbusserne kan være et alternativ til bilen for nogen og et supplement til toget i spidsbelastningsperioder. Trafikministeren ser frem til, at ruterne udbydes, så kørslen kan begynde til foråret.

Kilde: Pressemeddelelse af 10.11.99 fra Trafikministeret