Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Arriva lukker Ballerup garage

Af Thomas de Laine

De to Arriva-driftsområder Ballerup og Glostrup lukkes ved køreplansskiftet 16. marts 2008. Det sker sandsynligvis som følge af overtagelsen af Veolias danske busselskab, hvilket giver mulighed for at optimere driften.

Samtidig genåbnes det tidligere Veolia-anlæg i Ejby, som ellers nu er MAN-busværksted. Alle Ballerup- og Glostrup-linjerne er selvfølgelig involveret i en rokade, men også linjer fra Gladsaxe og Vasbygade flyttes.

Linjerne 92N, 93N, 96N, 142, 145, 151, 155E, 165, 167, 300S og 400S flyttes fra Ballerup til Gladsaxe.

Linjerne 143, 147, 152, 156, 157, 158 og 159 flyttes fra Ballerup til Ejby.

Linje 350S flyttes fra Ballerup til Vasbygade.

Linje 2A og myldretidskørslen på linje 123 flyttes fra Glostrup til Ejby.

Linje 10 flyttes fra Gladsaxe til Vasbygade, og linje 6A flyttes fra Gladsaxe til Ryvang.

Endelig flyttes linjerne 3A, 18 og 40 fra Vasbygade til Ryvang.

Ballerup garage åbnedes af HT i 1985 og var til dels en erstatning for det anlæg i Glostrup, man i 1980 overtog med entreprenørselskabet De gule Busser. Da HT måtte afgive linjer ved licitation, nedlagte man sin garage i Gladsaxe i 1994, og overførte linjerne herfra, deriblandt den store linje 300S, til Ballerup. Gladsaxe garage blev et par år efter taget i brug igen af Linjebus, der senere blev til Connex og til sidst til Veolia. Der er således tale om en tilbageflytning.

Garagen på Malervangen i Glostrup, der er meget sparsomt indrettet, blev første gang brugt af Combus i 1997-98, indtil man tog Ejby-anlægget i brug. Ejby-anlægget er det samme anlæg, som Glostrup-kørslen nu overflyttes til. Arriva tog anlægget på Malervangen i brug igen, da man i oktober 2005 overtog linje 2A. Man arbejdede da efter den filosofi, at man ville have et lille anlæg med kun en enkelt linje. Det er så definitivt slut til marts.

Tak til Jørgen Bonne for oplysninger!