Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Movias 1. udbud af skolebuskørsel igang

Af Thomas de Laine

Østtrafik-bus på linje 255
En fast bus på en af de udbudte linjer er Østtrafiks bus 7657, der i øvrigt har en fortid på Færøerne. Foto: Thomas de Laine, 17. august 2005.

Udbudsmaterialet til Movias første udbud af skolebuskørsel, udbud U1, er på gaden. Udbuddet omfatter kørsel i Stevns Kommune og i mindre omfang Køge Kommune med tilsammen 3 busser og ca. 4.600 årlige køreplantimer.

Det er kørslen på linjerne 255, 258 og 259, der er tale om. Linjerne køres i dag af Østtrafik og udgør den del af Østtrafiks HUR-kontrakter, der ikke indgik i telebusudbuddet. Linje 255, der er en ordinær buslinje, kræver 1 12 m lavgulvs-/laventrébus og har ca. 2.700 køreplantimer årligt, mens de egentlige skolebuslinjer 258 og 259 hver kræver 1 10-12 m-bus, der ikke behøver at være med lavt gulv, med et samlet kørselsomfang på ca. 1.900 årlige køreplantimer. De sidstnævnte linjer kører kun årets ca. 200 skoledage, men kan benyttes af almindelige borgere. På linje 255 køres enkelte ture af en bus fra skolebuslinjerne.

Udbuddet er udbud efter forhandling efter den sædvanlige model, prækvalifikationen er afsluttet, og udbudsmaterialet er udsendt i juli 2007. Der er tilbudsfrist 28. august og kontraktbegyndelse 1. januar 2008. Kontrakten bliver 2-årig med udløb 31. december 2009, dog med mulighed for forlængelse i ca. et år.

Kilde: Udbudsbetingelser, U1 - Skolebuskørsel i Stevns Kommune, Movia, juli 2007