Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

Reaktioner på HT-afgørelse

Af Thomas de Laine

Arriva fremstår som den store vinder af HTs 9. udbudsrunde, der blev afgjort i onsdags d. 13. oktober. Alligevel er entreprenøren utilfreds, og det kan måske siges at være med rette. HT annullerede som nævnt udbuddet af enhed 1, servicebusserne og den mulige dobbeltdækkerkørsel, enhed 7/7a, hvilket svarer til omkring 40 pct. af udbuddet af almindelig rutekørsel samt de 9 servicebusser.

På enhed 1 og servicebusserne var Arriva eneste tilbudsgiver. På dobbeltdækkerkørslen var der desuden City-Trafik og Linjebus. HT annullerede udbuddene fordi priserne var for høje - noget andre trafikselskaber har benyttet sig af tidligere, omend i noget mindre omfang. Desuden var Arriva i to tilfælde eneste tilbudsgiver og med priser, HT syntes var for høje. Endelig vil HT meget gerne have dobbeltdækkerne og havde da også regnet med en merpris, men ikke så stor en merpris som de tre tilbudsgivere forlangte.

Som beskrevet i nyheden af 13. oktober om HTs afgørelse steg priserne ved denne udbudsrunde til mere end forventet. HT skal nu betale 383 kr./vogntime for buskørslen, og det er, oplyses det, en stigning på 10 kr./vogntime.

- Billettaksterne for næste år er allerede fastlagt, men på længere sigt vil de højere priser påvirke enten skattebetalingen eller billetpriserne, og hvis disse priser bliver niveauet for alle vores buslinjer, så kan det også ses på vores bundlinje, udtaler adm. dir. Johannes Sloth, HT. Trafikselskabet regner i forvejen med at få underskud i 2000.

Kørslen genudbydes pga. priserne hurtigst muligt, og det bliver med andre krav til materiellet og en anden opdeling af kørslen. Givetvis for at fremkalde flere tilbudsgivere. Afgørelsen af genudbuddet vil blive bekendtgjort i december eller januar. Måske.

For Arriva, der i dag kører den genudbudte kørsel, er forargede over, at HT genudbyder kørslen. Arriva får derfor nu advokater til at undersøge, om HTs metoder er juridisk korrekte. EU-ekspterten Peter Vesterdorf, Håndværksrådet, er skeptisk over for, hvorvidt en begrundelse om, at priserne er steget for meget, er saglig nok i forhold til EU-reglerne. Prisstigningerne er nemlig ikke nødvendigvis for store, men skal måske ses i sammenhæng med den generelle stigning i tilbudspriserne, der ses i øjeblikket - også ved de andre trafikselskabers kørselsudbud. Desuden er busbranchen økonomisk hårdt trængt i forvejen.

- Nu véd de andre, hvad vi byder. De kender vores priser, og vi kan ikke med troværdigheden i behold gå ud og byde lavere end vores første bud, for vores priser er korrekt udregnede med lave fortjenstmarginer, siger adm. dir. Eigil Koop, Arriva Danmark.

Da det i dag er Arriva, der står for kørslen, er det særligt slemt for selskabet at tabe den annullerede del af udbuddet, der i alt omfatter 65 busser og 9 servicebusser, hvilket tilsammen er omkring 7-8 pct. af busdriften i HT-området.

Hos "den store taber" var der mere forståelse for HTs afgørelse. Combus' nye adm. dir. Ole Kalør var ikke overrasket, da Combus' tilbudspriser som tidligere omtalt på "de Laines bussider" ikke var konkurrencedygtige i denne omgang. Han kalder det et udtryk for, at Combus ikke er blevet konkurredygtigt endnu.

Også på tabersiden var der dog utilfredshed, men her var det chaufførerne, der brokkede sig. Combus tabte sin kørsel i Nordsjælland fra anlæggene i Hørsholm og Frederiksværk med i alt 33 kontraktbusser. Og i Hørsholm nedlagde chaufførerne arbejdet oven på afgørelsen, så busserne blev i garagen torsdag d. 14. oktober i utilfredshed med, at det var to forskellige selskaber, der havde vundet Combus' Hørsholm-linier (Arriva Danmark og De Hvide Busser). Chaufførerne var med andre ord vrede over at blive delt. Blandt andet anklagede de HT for kun at tænke på pris, kvalitet og miljø men ikke personalet ved licitationerne.

Adm. dir. Johannes Sloth, HT, fortalte på HTs pressemøde d. 13. oktober, at Combus' tab af buskørsel i Nordsjælland måske i virkeligheden var en hjælp til Combus, der som bekendt har problemer med økonomien - blandt andet forårsaget af tabsgivende kørsel i HT-området. Combus er dog næppe blevet hjulpet så forfærdeligt meget af at tabe kørslen i Nordsjælland. Denne kørsel sker nemlig på en kontrakt fra 5. udbud i 1996, hvor priserne var relativt højere end ved 6. og 7. udbud i 1997-98 (se tabellen), hvor Combus' kørsel for størstedelens vedkommende er vundet.

Ole Kalør har dog udtalt til Berlingske Tidende 20.10., at Combus bød på et prisniveau, hvor de kunne tjene penge, og at de ved at tabe kørslen slap af med et økonomisk problem, som vil indvirke positivt på Combus' resultat med flere millioner. Det skal erindres, at denne kørsel i sin tid blev vundet af Swebus Sjælland, som Combus købte i 1997.

Vogntimepriser (kr./vogntime)
1998-niveau

1. udbud (1990):
2. udbud (1990):
3. udbud (1992):
4. udbud (1994):
5. udbud (1996):
6. udbud (1997):
7. udbud (1998):
8. udbud (1999):
9. udbud (2000):
451
475
436
399
353
343
344
362
383 (1999-niveau)

Kilder: Ligeud nr. 3/september 1999;
HT-pressemeddelelse af 13.10.99

De dele af udbuddet, der er afgjort, omfatter i alt 98 kontraktbusser, hvilket er ca. 9 pct. af HT-kørslen. De 98 busser vil ikke alle blive nye, som nævnt i nyheden af 13. oktober. Fjord-Bus indsætter nemlig nogle brugte busser, der udstyres med filtre. De fleste busser vil dog være nye, og de vil alle 98 opfylde EURO II-normen.

Efter 2. juli 2000 kører Arriva 43,5 pct. af HT-kørslen, Fjord-Bus kører ca. 3 pct., mens De Hvide Busser kører ca. 2,5 pct. Combus' kørselsandel reduceres fra 23,0 pct. til ca. 19-20 pct. Dertil kommer den genudbudte kørsel, der omfatter 7-8 pct. af HTs samlede kørsel.

Dette er i øvrigt det næstsidste udbud, hvor der indgår ikke tidligere udbudt kørsel. Næste runde, 10. runde med ikrafttrædelse 2001, kommer til at omfatte de resterende liner, der aldrig har været i licitation. I det centrale København drejer det som om linie 10, 14, 16, 30 og 37 samt tilhørende natbusser.

Kilder: HT-pressemeddelelse af 13.10.99; Oversigt over indkomne tilbud vedr. HTs 9. udbud af almindelig rutekørsel, HT Kontraktafdelingen 06.09.99; Busfronten nr. 141; Børsen 14.10.99; Berlingske Tidende 14.10.99 og 20.10.99; Politiken 14.10.99; Ligeud nr. 3/september 1999