Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Midttrafiks 1. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Midttrafik har nu afgjort sit 1. udbud, der omfattede lokal buskørsel med 29 busser i Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner. Kørslen fortsætter på lokale hænder.

På kørslen i Lemvig havde Riis Bustrafik, Veolia og Rytters Busser afgivet tilbud, mens Arriva, Herning Turisttrafik, Møllers Busser, Højmark Turistfart, Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser, Skjern Bilen, Herborg Turistfart, Folmanns Busser og Skjern Rute- og Turistfart havde budt på kørslen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kørslen tildeltes efter laveste pris.

I Lemvig vandt Rytters Busser rute 860 i en 3-årig periode, mens Riis Bustrafik vandt flexbusrute 864 i en 1-årig periode. Lemvig Kommune sparer ca. 115.000 kr. årligt i forhold til de nuværende kontrakter.

I Ringkøbing-Skjern Kommune blev kørslen fordelt således:

Nr. Nebel-Tarm-Sjern Busser:
Rute 751, 752, 753, 755, 778T og 779T er genvundet. Desuden overtages rute 754 fra Bent Iversen, der har valgt ikke at byde.

Folmanns Busser:
Rute 756, 759 og 760 er genvundet.

Skjern Rute- og Turistfart:
Rute 757, 758 og 761 er genvundet.

Møllers Busser:
Rute 762 og 764 er genvundet, og rute 763 er vundet. Højmark Turistfart, der hidtil har kørt rute 763, fortsætter som underentreprenør på en del af kørslen.

Højmark Turistfart:
Rute 765, 766 og 767 er genvundet.

Arriva:
Rute 772, 774 og 776 er genvundet, mens rute 775 er tabt til Herborg Turistfart og rute 769, 773 og 777 er tabt til Herning Turisttrafik.

Herborg Turistfart:
Rute 775 er vundet fra Arriva.

Herning Turisttrafik:
Rute 769, 773 og 777 er vundet fra Arriva.

På grund af planer om ændret skolestruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune gælder kontrakterne i første omgang kun til 28. juni 2008. Ringkøbing-Skjern Kommunes udgifter til kørslen stiger som følge af licitationen med ca. 350.000 kr. årligt i forhold til 2007-budgettet.

Kilde: Pressemeddelelse fra Midttrafik 30.05.07