Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Movia genudbyder Havnebussen

Af Thomas de Laine

Movias havnebusser er nu sendt i genudbud som Movias udbud H2 af rutesejlads i Københavns Havn. Havnebusserne, der også hedder linje 901 i den ene retning og 902 i den modsatte, har sejlet siden august 2000. Det har hele tiden været Arriva, der har været entreprenør, og Arriva har to både, der er hjemmehørende på Refshaleøen.

Havnebus i Københavns Havn
Halvdelen af havnebusflåden. Foto: Thomas de Laine.

Udbuddet foregår som udbud efter forhandling og omfatter dels en basisydelse i form af rutesejlads i dagtimerne med 2 både og 6-8.000 årlige sejlplantimer, dels to optioner:

  1. Sejlads i aftentimerne enten i pendulfart mellem stoppestederne Nyhavn og Operaen i forbindelse med operaforestillinger eller videre rutesejlads frem til kl. ca. 22 svarende til omkring ekstra 2.000 årlige sejlplantimer.
  2. Rutesejlads i dagtimerne med yderligere op til 2 både med hver 3.500-4.500 årlige sejlplantimer.

Hensigten er øjensynligt at videreføre den nuværende drift, der svarer til basisydelsen og operasejladsen, samt eventuelt i løbet af kontraktperioden at udvide sejladsen med flere både.

Der skal bydes på to forskellige kontraktperioder, nemlig enten 6 år, hvor Movia har mulighed for forlængelse i 2 år, eller 3 år, hvor Movia har mulighed for forlængelse i andre 3 år.

Det er entreprenøren, der ejer bådene, og Arrivas to nuværende både - Holmen og Bryggen - skal overtages af en eventuel ny entreprenør ved kontraktbegyndelse. Tilsvarende er der bådovertagelse ved kontraktudløb (Movia overtager bådene, hvis sejladsen ikke genudbydes). Bådene forventes tilsyneladende at have en levetid på omkring 20 år, idet overtagelsespriserne beregnes ved, at anskaffelsesprisen afskrives lineært over 20 år.

Tilbudsfristen er 6. juli 2007, og efter forhandling med byderne vil vinderen af sejladsen blive valgt udfra kriterierne pris med vægten 40 pct., kvalitet af drift med vægten 35 pct. og kvalitet af "bådmateriel" med vægten 25 pct. Kontrakten træder i kraft 1. januar 2008.

Kilde: Udbudsmateriale fra Movias udbud H2 af rutesejlads i Københavns Havn