Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

HTs 9. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Fjord-Bus og De Hvide Busser øger deres andel af HT-kørslen, mens den store vinder blev Arriva Danmark. Her på 25-årsdagen for HTs første køreplanskift offentliggjorde HT vinderne af sit 9. udbud af almindelig rutekørsel samt de igangværende udbud af tele- og servicebuskørsel.

Det er en ret historisk afgørelse, idet der dels var to mindre, ikke udenlandsk ejede busselskaber, der fik kørsel, hvilket er ret modsat de foregående HT-udbudsrunder, og dels fordi HT denne gang har annulleret store dele af udbuddet.

Det blev ikke til flere flaskegasbusser i denne omgang. HT har tilsyneladende droppet denne type til fordel for dieselbusserne. Dem kommer der til gengæld 98 nye af, og det betyder, at der fra 2. juli næste år vil være i alt 853 HT-busser, 77 pct. af bestanden, der opfylder den såkaldte EURO II-norm for forurenende stoffer i bussernes udstødning.

Dobbeltdækkere blev det heller ikke til, idet HT har annulleret denne del af udbuddet, men til gengæld kommer der til at køre 12 stk. 13,7 meter-busser på linie 11. Det bliver de første sådanne i HT-området.

Arriva Danmark A/S fik i alt 56 kontraktbusser, nemlig kørslen på linierne 11, 21, 94N, 113, 114, 120, 145, 146, 151x, 155E, 184, 230, 233, 358, 381, 382E, 384 (enhed 2, 3, 4, 5 og 6). Heraf køres linie 381, 382E og 384 i dag af Combus i Hørsholm. De blev udbudt sammen med linie 184, der, ligesom alle de øvrige nævnte linier, i forvejen køres af Arriva Danmark.

Fjord-Bus a/s genvandt deres kørsel på linierne 301, 302, 303, 152/304E, 307, 308, 309E, 325 og 348 (enhed 8) med i alt 18 busser samt yderligere 11 busser på linie 319, 320, 324, 326 og 367 (enhed 9), der i dag køres af Combus i Frederiksværk.

De Hvide Busser A/S vandt den resterende udbudte Combus-kørsel, nemlig linierne 353, 383, 385, 386E, 387E, 585P og 586P (enhed 10), der nu køres fra Combus' Hørsholm-anlæg.

Se eventuelt mere om disse selskaber under Entreprenørfakta.

Store dele af udbuddet blev som nævnt annulleret. Det var enhed 1 og 7/7a, der omfattede hhv. linie 4E, 19x, 27E og 29 og linie 250S samt evt. 300S med ledbusser eller dobbeltdækkere. Desuden blev udbuddet af servicebuslinierne annulleret. HT vil inden længe foretage et genudbud af disse linier. At udbuddet er annulleret skyldes formentlig, at der på udbudsenhed 1 og servicebuskørslen kun kom ét tilbud - i begge tilfælde fra Arriva Danmark. Enhed 7/7a kom der kun tre tilbud på - fra Arriva, City-Trafik og Linjebus.

Det kan ikke undre, at der kom så få tilbud på servicebusserne, da disse blev udbudt samlet, selvom der er tale om 9 kontraktbusser spredt fra Roskilde over Frederiksberg til Helsingør. Det er også kun Arriva, der har så spredte garager. HT oplyser da også i deres pressemeddelelse, at de hurtigst muligt vil genudbyde kørslen med andre kravspecifikationer til materiellet og en anden opdeling i udbudsenheder.

De linier, hvor udbuddet blev annulleret, køres i dag alle af Arriva Danmark, bortset fra linie 19x, der køres af City-Trafik. Den annullerede del af udbuddet andrager i alt 65 busser.

De nye kontrakter gælder i alle tilfælde i 6 år, og det er fra den 2. juli 2000, og ikke den 28. maj som hidtil planlagt. Det landsdækkende, generelle køreplanskift er nemlig af mange trafikselskaber flyttet til den 2. juli pga. åbningen af Øresundsbroen. HT skriver, at omkring 60-70 chauffører kommer til at skifte arbejdsplads i forbindelse med licitationen.

Den samlede kontraktsum er ca. 830 mill. kr. eller 138 mill. kr. om året. Vogntimeprisen blev denne gang 383 kr., og det er ca. 1,8 mill. kr. dyrere i hele kontraktperioden end forventet.

Også HTs telebusser var omfattet af udbuddet. Det blev ikke her til de store omvæltninger, idet næsten al kørslen tilfaldt de hidtidige entreprenører.

De Hvide Busser genvandt 4 af sine 6 telebusser i Fredensborg-Humlebæk- og Karlebo-området.

Trumf Rejser genvandt 2 telebusser i Høje-Taastrup-Hedehusene.

ES Bus ApS genvandt kørslen i Lejre-Hvalsø-området med 2 telebusser og 1 rutebus (linie 240), hvoraf den sidstnævnte vindes fra Gadstrup Bustrafik, der udgår som HT-entreprenør.

Østtrafik a/s genvandt sine 5 tele-/servicebusser i Køge-området.

Endelig vandt Fjord-Bus a/s 2 telebusser i Frederikssund-Hillerød-området fra De Hvide Busser.

Telebuskontrakterne kommer alle til at løbe i 6 år, og det bliver fra den oprindeligt planlagte dato d. 28. maj 2000. Den samlede kontraktsum er ca. 12 mill. kr., hvilket stort set er uændret i forhold til nu.

Kilder: HT-pressemeddelelse af 13.10.99