Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Sydtrafiks første udbud på vej

Af Thomas de Laine

Sydtrafik, der siden 1. januar er trafikselskabet i den jyske del af Region Syddanmark, har sin første udbudsrunde på trapperne. Denne første runde må af tidsmæssige grunde ske uden større inddragelse af kommunerne og regionen, end man kan forvente i senere udbud, og derfor vil der blive taget udgangspunkt i det eksisterende serviceniveau, dvs. 2007-køreplanerne.

De kontrakter, der udløber i 2008, berører kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Sønderborg, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa samt regionen. Enkelte af disse kontrakter forlænges til 2009 og 2010 for at opnå størrelsesmæssig og geografisk spredning af udbuddene.

Udbuddet er i øvrigt lagt traditionelt an med valg af det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af pris, kvalitet af materiel og kvalitet af drift. Bybusser og regionalruter udbydes med længere kontrakter og krav om nyere busser, mens lokalruter udbydes med kortere kontrakter og mindre hårde krav til busalder. De endelige udvælgelseskriterier mv. fastlægges af Sydtrafiks bestyrelse.

Kilde: Dagsorden til Sydtrafiks bestyrelsesmøde 28. februar 2007