Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2005

VTs 1. udbud af Hurtigbussen igang

Af Thomas de Laine

For første gang sender Vestsjællands Trafikselskab, VT, nu kørslen på ekspresbusruterne 555 og 666 i udbud. De to ruter, der kører mellem Høje Taastrup st., Ellinge Lyng og hhv. Odden Færge og Rørvig, går også under navnet Hurtigbussen. Ruterne er 107-109 km lange og køres i dag af De Grønne Busser.

Hurtigbussen kører dagligt medio maj-medio september og i skolernes efterårsferie, mens der uden for disse perioder køres fredag, lørdag og søn- og helligdage samt omkring højtider. Ruterne kører ekstra ofte i selve skolesommerferien. Der blev i kalenderåret 2005 kørt ca. 2000 enkeltture. Herudover køres årligt ca. 75 ekstra enkeltture uden for køreplanen.

Den køreplanlagte kørsel kan udføres med 3 busser, men af hensyn til ekstrakørslen skal mindst 4 busser være til rådighed.

Det er som nævnt første gang, Hurtigbussen udbydes, og kravene er på mange måder lidt anderledes end ved den almindelige VT-kørsel. Det gælder f.eks. omkring bemalingen af vognene, der ikke behøver at være i VTs orange og hvide design. Den pris, der bydes med, skal være pr. tur hhv. ekstratur (omfanget af enkeltture kan ændres med højst 20 pct. i kontraktperioden). Entreprenøren skal sikre, at der ikke som følge af kapacitetsproblemer opstår mere end 20 minutters ventetid, og der skal være mulighed for at reservere plads til kørestol på mindst én tur i hver retning dagligt. Entreprenøren skal også have en kundetelefonservice med daglige åbningstider i turistsæsonen og sørge for udsendelse af køreplaner med post.

Tildelingskriteriet er laveste pris, således at prisen for køreplanlagte ture vægtes 95 pct. og ikke-køreplanlagte ture 5 pct. Det normale tildelingskriterium for kollektiv trafik med bus er ellers det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Der er hverken busovertagelse ved overtagelse af kørslen eller ved kontraktudløb.

Tilbudsfristen er 30. januar 2006 kl. 11.00. VTs bestyrelse forventes at vælge vinderen 10. marts. Kørslen påbegyndes 7. april ved døgnets begyndelse, og kontrakten udløber 31. marts 2009.

Kilde: Udbudsmateriale fra VT