Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2005

NTs 11. udbud igang

Af Thomas de Laine

Ultimo november har Nordjyllands Trafikselskab, NT, udsendt udbudsmaterialet til sit 11. udbud.

Udbuddet omfatter A-kontraktkørsel, dvs. regionalruter og bybusser, med 107-108 busser og ca. 290-294.000 årlige køreplantimer, og B- og telebuskontraktkørsel med 17 busser og ca. 19.000 årlige køreplantimer. Det svarer til ca. 37 pct. af den samlede kørsel for NT.

At udbuddet denne gang er så stort skyldes, at NT har valgt at slå det ellers planlagte 12. udbud sammen med 11. udbud. Det var ellers meningen, at et antal kontrakter skulle forlænges og genudbydes i 12. udbud, men NT fandt det uhensigtsmæssigt med et udbud samtidig med kommunalreformen.

Kommunalreformen har også sat sit aftryk på anden vis, idet NT har valgt kortere kontraktperioder end normalt, nemlig kun 4 år, på en del mindre regionalruter og lokalruter. Derved bliver det lettere for de nye kommuner at foretage tilpasninger i kørselsomfanget.

Den udbudte A-kontraktkørsel er følgende:

Der kan endvidere bydes på fem forskellige foruddefinerede kombinationer af disse enheder.

Ovenstående indebærer, at al Connex' kørsel for NT er i udbud.

Der udbudt følgende B- og telebuskontraktkørsel:

Der kan endvidere bydes på fire forskellige foruddefinerede kombinationer af disse enheder.

Alle B- og telebuskontrakterne bliver 4-årige.

Der er tilbudsfrist 23. januar 2006, og i marts vil NTs bestyrelse træffe beslutning om resultatet.

NT vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra kriterne pris, kvalitet af drift og kvalitet af materiel - for A-kontraktkørslen vægtet med hhv. 50 pct., 30 pct. og 20 pct. Det er en ændring i forhold til 10. udbud, hvor vægtningen var 40, 35 hhv. 25 pct. Ændringen er ifølge NTs blad På vej sket på baggrund af de erfaringer, der er indhøstet med den gamle vægtning. Fra 11. udbud er der kommet en tilsvarende vurderingsmodel for B- og telebuskontraktkørslen, men dog simplere. Her er kriterierne vægtet 75 pct., 15 pct. og 10 pct. respektive.

Ved mange af udbudsenhederne er der busovertagelse i forbindelse med kontraktbegyndelsen. Der kan afgives bud både med og uden busovertagelse ved udløb af kontrakterne.

Angående krav til busserne kan det bemærkes, at NT nu stiller krav om, at nye busser får LED-skilte, sådan som en del nye busser en række steder i landet efterhånden er udstyret med.

Kilder: Udbudsmateriale til NTs 11. udbud; NT-magasinet På vej nr. 4/nov. 05