Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

Monopoliseringen er aflyst

Af Thomas de Laine

Der er i øjeblikket 88 busentreprenører i de danske trafikselskaber. Det oplyser Amtsrådsforeningens entreprenørstatistik, der for nylig er blevet opdateret. Statistikken viser også, at de største og mindste virksomheder har haft svagt vigende markedsandele siden 2001 til fordel for de mindre og mellemstore entreprenører.

Tallene er opgjort i forhold til køreplansskiftet i 2005, dvs. cirka juni måned, og antallet af busser er de, der er i køreplan. Arriva og Connex, landets to største busselskaber, kører hovedsageligt i HUR-området, men har også store markedsandele i STS og VT, og Arriva kører desuden alle regionalruter i Fyns Amt, hvor Connex slet ikke er repræsenteret. I det øvrige Danmark står de to selskaber til gengæld for mindre end 20 pct. af det samlede antal busser.

Billedet er dog ikke helt korrekt, for Wulff Bus og Arriva er endnu ikke slået sammen i Amtsrådsforeningens statistik. Det har betydning for regnestykket i især Sønderjyllands, Vejle, Århus og Nordjyllands amter. Men det samlede resultat er alligevel, at tendensen til monopolisering på mange måder er standset.

Her bringes Amtsrådsforeningens tal, men således at tallene for Arriva og Wulff er lagt sammen. Kolonnen yderst til højre viser Arriva/Wulff og Connex' samlede kørselsandel i de forskellige trafikselskaber.

Område Arriva/
Wulff
Connex City-Trafik Bent Thykjær Øvrige med
over 5 busser
Øvrige med
under 5 busser
I alt Arriva/Wulff og Connex i pct.
HUR43832417708015103473,7
VT437107501418561,6
STS47480083117953,1
BAT02400583764,9
Fynbus12200000122100
Sydbus210027110416213,0
RAT02807612011624,1
VAT8022126548823543,4
Ringkjøbing Amt1300213056918,8
Århus Amt76280766217958,1
VAFT231031583114416,7
NT89625221972634743,5
I alt952608241255639114280955,5
Procent33,921,68,69,122,74,1100 

Det fremgår, at Arriva/Wulff sidder på en tredjedel af buskørslen i Danmark, efterfulgt af Connex med lidt over en femtedel. Bent Thykjær er lidt større end City-Trafik og kommer ind på en tredjeplads. Begge har ca. 9 pct. af busserne.

Ser man på markedsandelen for Arriva/Wulff og Connex samlet er andelen 55,5 pct. i hele landet, men det er noget forskelligt fra amt til amt. I HUR-området kører disse to entreprenører næsten tre ud af fire busser, mens det kun er 13 pct. i Sønderjyllands Amt. Og det er 100 pct. på Fyn.

Det er dog ikke mindre interessant at se på de små entreprenørers andel. I hele landet har entreprenører med under 5 busser en markedsandel på 4,1 pct. Det er 114 busser. En noget større gruppe er entreprenørerne med færre busser end City-Trafik, men flere end 5. De kører knap 23 pct. af busserne, svarende til 639 busser. Desværre fremgår det ikke, hvilken kategori entreprenører med netop 5 busser tilhører. Det er næppe uden betydning for tallene for gruppen af helt små entreprenører.

Det skal bemærkes, at de store selskaber har større andel i køreplantimerne end af busserne. Endvidere indgår kontrakter med kommunerne i de tre amter uden trafikselskab (Århus, Ringkjøbing og Fyns amter) ikke.

Kilde: Amtsrådsforeningens entreprenørstatistik i Danske Busvognmænd nr. 11, november 2005.