Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

VAFTs 4. udbud igang

Af Thomas de Laine

VAFT genudbyder nu kørslen fra 2. udbud i 1999, svarende til omkring en fjerdedel af kørslen for trafikselskabet. Udbuddet omfatter i alt 33 busser og 72.261 årlige køreplantimer (kpt), og hovedparten af kørslen udføres i dag af Arriva.

Der indgår ikke de helt store nyheder i udbuddet. Muligvis som en forberedelse til strukturreformen skal der dog aftales en pris for omlakering af busser i kontraktperioden.

Ved udbuddet skal vinderne ikke overtage busser ved kontraktbegyndelse, men som udgangspunkt er der busovertagelse ved kontraktudløb. Der kan alternativt bydes uden busovertagelse, men der skal stadig samtidig også bydes med busovertagelse. Reglerne er altså her det omvendte af, hvad de fleste trafikselskaber praktiserer.

VAFT udsendte udbudsmaterialet i slutningen af oktober, og der er tilbudsfrist 6. december 2005. Vinderne forventes valgt på VAFTs bestyrelsesmøde 20. januar 2006. Tildelingskriterierne er vægtet således:

Den udbudte kørsel er inddelt i 13 udbudsenheder således:

 1. Rute 992X med 1 bus og 2.083 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Herning Turisttrafik, Herning.
 2. Rute 53 og kørsel på rute 28, 62 og 953X med 4 busser, heraf 1 13,7 m-bus, og 1 dubbleringsbus og 9.154 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Arriva med undtagelse af dubbleringskørslen, der køres af Pan Bus, Viborg.
 3. Rute 53 med 5 busser, heraf 1 13,7 m-bus, og 11.949 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Arriva.
 4. Rute 73 med 1 bus og 2.606 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Arriva.
 5. Rute 60 og kørsel på rute 960X med 2 busser og 4.200 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Bent Thykjær.
 6. Rute 61 og 62 med 2 busser og 5.381 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Arriva.
 7. Rute 67 med 2 13,7 m-busser og 6.643 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Arriva.
 8. Rute 61, 62 og 73 med 3 busser og 7.997 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Arriva.
 9. Rute 73 med 2 busser og 6.798 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Arriva.
 10. Rute 960X med 2 busser, heraf 1 13,7 m-bus, og 2 dubbleringsbusser og 4.035 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Wulff Bus.
 11. Rute 953X og 960X med 2 13,7 m-busser og 3.821 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Arriva.
 12. Rute 960X med 1 bus og 2.316 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Arriva.
 13. Rute 60 og kørsel på rute 960X med 2 busser og 1 dubbleringsbus og 5.277 kpt/år. Kørslen udføres i dag af Arriva og Bent Thykjær med undtagelse af dubbleringskørslen, der udføres af Sørens Rejser, Kjellerup.

Enhederne 51-62 er inddelt i tre forskellige kombinationer på 17, 9 og 6 busser, som der kan bydes på udover enkelttilbud på enhederne.

Dubbleringskørslen på rute 67, der i dag køres af Pan Bus, Viborg, i 2. udbud, genudbydes ikke.

De nye kontrakter bliver 7-årige med kontraktbegyndelse ved køreplansskiftet 25. juni 2006. På udbudsenhed 50 kan kontrakten dog opsiges med 6 måneders varsel til et køreplansskift, dog tidligst december/januar 2010/2011. Kontrakten for denne enhed bliver således mindst ca. 4,5 år. VAFT kan i øvrigt forlænge kontrakterne med op til 1 år på uændrede vilkår.

Kilde: Udbudsmateriale til VAFTs 4. udbud