Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

Ny bog: En sporvognsmands erindringer

Af Thomas de Laine

Bogens forside De fleste af de bøger og hæfter om Københavns Sporveje, som Sporvejshistorisk Selskab (SHS) har udsendt i tidens løb, har handlet om linjehistorie og lignende. Men i september 2005 har man for første gang udgivet en bog om, hvordan det var at arbejde hos sporvejene. Bogen indeholder forfatteren Ejnar Storgaards erindringer.

Ejnar Storgaard har arbejdet med sporvogne i 50 år fra 1948, hvor han blev ansat hos KS. Gennem tiden var han konduktør, vognstyrer, trafikmesterassistent og trafikmester, og 1978-1998 var han prøvesagkyndig for nye vognstyrere på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, hvor han var medarbejder.

I bogen beskrives bl.a. oplevelser fra driften, vogn- og personaleplaner, løn og priser, forskellige data om vognene, lidt teknik om elektriske sporskifter, den driftsmæssige styring af sporvognsdriften og vanskelighederne med nedslidte faste anlæg i de sidste år frem til 1972, hvor sporvejsdriften ophørte.

Et udsnit af bogen har været optrykt i juni-nummeret af foreningens medlemsblad Bytrafik, og ved læsning af dette fremgår det, at der er mange interessante oplysninger i bogen, også selvom personalets øgenavne til hinanden ikke er éns største interesse (dette er dog også omtalt!). Med andre ord er det en erindringsbog, som også entusiaster kan få en hel del ud af at læse, og det er vel heller ikke tilfældigt, når man tager Storgaard-dynastiets involvering i SHS i betragtning.

Ejnar Storgaard: En sporvognsmands erindringer - fra Københavns Sporveje.
Sporvejshistorisk Selskab, september 2005. ISBN 87-91109-09-4.
96 s. i A5-format (heraf ca. 44 siders tekst). Billeder i s/h og farve samt tegninger og illustrationer, der kun har været anvendt internt ved KS.
Pris: ca. 225 kr.

Bogen kan bestilles via Sporvejshistorisk Selskabs hjemmeside.

Kilder: Information fra SHS; Bytrafik nr. 3/juni 2005; beskrivelse af september-bogpakken fra bane bog-klubben [http://www.banebog.smorumnet.dk/extra.htm, 01.10.05]