Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

VATs 7. udbud igang

Af Thomas de Laine

Myldretid har tidligere omtalt, at Vejle Amts Trafikselskab (VAT) forsøgsvis vil indføre passagerincitamenter i en mindre del af kontrakterne i trafikselskabets 7. udbud. En gennemgang af udbuddet i øvrigt resterer dog og kommer derfor her.

VAT udbyder i 7. udbud i alt 141 busser og 268.045 årlige køreplantimer (ændringerne i forhold til det tidligere oplyste skyldes rettelser til udbudsmaterialet udsendt af VAT) fordelt på 34 udbudsenheder med hver 1-11 busser. Kontrakterne bliver 8-årige, løbende fra 25. juni 2006 for kørslen i enhed 1-14 og 14. august 2006 for enhed 15-34.

Tilbudsfristen er 12. september 2005. Tre måneder senere, den 12. december 2005, ventes VATs bestyrelse at træffe afgørelse om, hvem der er vindere af udbuddet. Kriterierne for valg er det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet ud fra pris med en vægt på 60 pct. og kvalitet af drift med en vægt på 40 pct.

Den udbudte kørsel er følgende:

 1. Rute 103, 105, 205, 211 (delvist), 219, 833, 850, 851, 854 og 856 med 11 busser, heraf 1 ledbus og 4 dubbleringsbusser, og 26.746 kpt/år.
 2. Rute 106 (delvist), 108, 117 (delvist), 202, 211 (delvist), 671 (delvist), 830, 873, 875 (delvist) og 881 med 9 busser, heraf 1 ledbus og 1 dubbleringsbus, og 30.973 kpt/år.
 3. Rute 110, 853, 870 og 871 med 4 busser og 11.189 kpt/år.
 4. Rute 106 (delvsit), 108 (delvist), 116, 202 (delvist) og 671 (delvist) med 5 busser og 13.096 kpt/år.
 5. Rute 106 (delvist), 108 (delvist), 112 (delvist), 114, 117, 202 (delvist), 660 (delvist), 661 og 662 med 8 busser og 16.511 kpt/år.
 6. Rute 112, 501, 630, 631 og 852 med 5 busser, heraf 1 dubbleringsbus, og 7.897 kpt/år.
 7. Rute 203, 404 (delvist), 831, 837, 843, 844 (delvist), 873 (delvist) og 875 (delvist) med 4 busser, heraf 2 ledbusser, og 13.456 kpt/år.
 8. Rute 209, 215, 660 og 834 med 7 busser og 20.640 kpt/år.
 9. Rute 88 (delvist), 204, 216, 301, 407 (delvist), 410, 832, 839, 840, 861, 874, 876, 878 og Kolding bybussers linje 5 (delvist) med 10 busser og 27.261 kpt/år.
 10. Rute 244, 907X og 838 med 4 busser og 15.551 kpt/år.
 11. Rute 209 (delvist), 502, 518, 620, 621, 622 (delvist), 623, 624 og 625 (delvist) med 6 busser og 7.480 kpt/år.
 12. Rute 312 med 1 bus og 1.514 kpt/år.
 13. Rute 307 med 2 busser og 5.602 kpt/år.
 14. Rute 406, 407 (delvist) og 739 (delvist) med 4 busser og 9.867 kpt/år.
 15. Rute 215 (delvist), 513 og 523 med 2 busser og 2.960 kpt/år.
 16. Rute 509 og 510 (delvist) med 1 bus 990 kpt/år.
 17. Rute 508, 523 (delvist), 644, 649 og 650 med 4 busser og 3.860 kpt/år.
 18. Rute 117 (delvist), 503 og 652 med 2 busser og 2.926 kpt/år.
 19. Rute 201 (delvist), 211 (delvist), 506, 680, 681 og 682 med 4 busser og 4.373 kpt/år.
 20. Rute 507, 512 og 790 (delvist) med 3 busser og 4.260 kpt/år.
 21. Rute 509 (delvist), 510 (delvist), 600, 601, 604, 605 og 606 med 5 busser og 5.201 kpt/år.
 22. Rute 518 (delvist), 622 og 625 med 2 busser og 1.483 kpt/år.
 23. Rute 633 og 635 med 3 busser og 2.983 kpt/år.
 24. Rute 201 (delvist), 307 (delvist), 640, 642, 643 og 648 med 4 busser og 3.186 kpt/år.
 25. Rute 510, 646 og 647 med 2 busser og 2.553 kpt/år.
 26. Rute 670, 671, 673 og 674 med 4 busser og 3.533 kpt/år.
 27. Rute 690, 691, 692, 693, 694 og 698 med 6 busser og 3.480 kpt/år.
 28. Rute 105 (delvist), 219 (delvist), 694 (delvist), 701, 702, 703 og 704 med 4 busser og 3.514 kpt/år.
 29. Rute 207 (delvist), 730, 735, 736, 738 og 740 (delvist) med 4 busser med 4 busser og 4.147 kpt/år.
 30. Rute 207 (delvist), 406 (delvist), 730, 734, 739, 740 og 741 med 3 busser og 4.132 kpt/år.
 31. Rute 750, 751 og 752 med 3 busser og 3.073 kpt/år.
 32. Rute 761 med 1 bus og 800 kpt/år.
 33. Rute 407 (delvist), 780, 783 og 784 med 3 busser og 2.511 kpt/år.
 34. Rute 770 og Kolding bybussers linje 5 (delvist) med 1 bus 1.147 kpt/år.

Enhederne 1-14 omfatter regionalrutekørsel. Her skal busserne i de fleste tilfælde være højst 8 år i gennemsnit. De øvrige enheder er lokalrutekørsel, og her er der generelt ingen krav til busalder. Ingen reservebusser i 7. udbud må være ældre end 15 år.

Som det efterhånden er blevet almindeligt, kan der afgives tilbud med busovertagelse ved kontraktudløb. Der skal dog fortsat også afgives tilbud uden busovertagelse.

For så vidt angår ruterne 202, 203, 244 og 907X i udbudsenhederne 2, 7 og 10 er der planlagt indført passagerincitamenter i kontrakten. Se mere om dette i nyheden VAT indfører passagerincitamenter fra 17. maj 2005.

Kilder: Udbudsmaterialet til VATs 7. udbud samt rettelsesblade af 23.05.05, 23.06.05 og 08.07.05