Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

Nye linier 2. august

Af Thomas de Laine

Der har ikke hidtil været megen information fra HT om køreplansændringerne på linie 208 og 209 pr. 02.08.99 - og heller ikke om de to nye linier 258 og 259. Nu er der dog kommet en ny liniekøreplan for linie 208/209. Der er desuden udgivet en folder med titlen "Skolebusser i Vallø kommune" om linie 258 og 259.

Køreplanen for linie 208 og 209 er til en vis grad revideret, og der er kommet nogle nye destinationer til, der kun betjenes af de nye skolebusture: Damgårdsvej, Maglebyvej, Strøbylille, Strøby Ladeplads, Strøby (Strandvejen), Strøby Egede (Bakkegårdsvej), Strøby Egede (Egelundsvej), Strøby Egede (Accacievej) (kun linie 209), Strøby Egede (Brinken) (kun linie 209) og Strøby Bygade (kun linie 209). Dette har unægtelig gjort, at køreplanen nu er noget mindre overskuelig for almindelige mennesker. De nye ture er helt åbne for alle.

På linie 208 køres to skolebusture Køge st. - Strøby Egede - Strøby - Strøbyskolen - Strøby Egede - Køge st. om morgenen og tre ture om eftermiddagen Køge st. - Strøby Egede - Strøbyskolen - Strøby Egede - Køge st. Køreplanen for lør-, søn- og helligdage er uændret.

På linie 209 køres to skolebusture Køge st. - Strøby Egede - Strøbyskolen - Strøby Egede - Køge st. om morgenen og to ture om eftermiddagen Køge st. - Strøby Egede - Strøbyskolen - Strøby - Strøby Egede - Køge st. Køreplanen for lør-, søn- og helligdage er uændret.

Den nye liniekøreplan gælder 02.08.99-27.05.00 og er i øvrigt den første HT-køreplan, hvor Arriva er angivet som entreprenør, idet der står "Denne linie køres af ARRIVA, Køge" under begge køreplanerne (A/S'et mangler!). Mere bemærkelsesværdigt er måske, at der er sket den lille ændring i designet, at forsiden nu med spinkle, hvide streger har indtegnet et bykort over København, hvor bl.a. søerne og Voldgaderne kan erkendes. Det er på samme måde, som på f.eks. klippekortene og periodekortene. Og så er der vist sket en smutter fra HTs side: De såkaldte "slikkepinde" med liniens ruteføring og stoppesteder mangler. Disse kunne ellers være en hjælp i netop dette tilfælde. Anderledes kan det selvfølgelig være, at de er udeladt pga. liniernes nye noget mere komplicerede ruteføringer.

Linie 258 og 259 er de to nye skolebuslinier, der kører med skoleelever til og fra Hotherskolen i Hårlev. Linie 258 kører Hotherskolen - Himlingøje - Store Tårnby - Strøby - Strøbyskolen - Valløby - Hotherskolen, og linie 259 kører Hotherskolen - Faksevej - Lundevej - Lerskovvej - Skovkildevej - Skodsbjerg - Lerskovvej - Dyndledsvej - Folehaven - Damvej - Hårlevvejen - Hovedgaden - Hårlev Bygade - Hotherskolen. Begge linier kører både morgen og eftermiddag og kun på skoledage. Entreprenøren er Østtrafik i Hårlev, så flere informationer om denne kørsel vil naturligvis snart kunne findes i Østtrafik-artiklen.