Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

HURs 17. udbud igang

Af Thomas de Laine

Tirsdag den 21. december, kun otte dage efter afgørelsen på 16. udbud, udsendtes udbudsmaterialet til HURs 17. udbud. Udbuddet er et genudbud af kørslen fra 8. udbud med virkning fra 1999 samt kørsel, der ved kompensationer o.lign. nu også kører i 8. udbud. Udbuddet består af følgende udbudsenheder:

 1. Linie 2A med 34 12 m-busser og 149.000 vogntimer/år eller 28 13,7 m-busser og 139.000 vogntimer/år
 2. Linie 13 med 6 12 m-busser og 30.600 vogntimer/år
 3. Linie 16E og 22 med 8 12 m-busser og 35.700 vogntimer/år
 4. Linie 47, 67 og 68 med 9 12 m-busser og 41.600 vogntimer/år
 5. Linie 81N og 350S med 32 12 m-busser og 132.000 vogntimer/år eller 28 13,7 m-busser og 125.000 vogntimer/år
 6. Linie 117, 118 og 119 med 6 12 m-busser og 22.100 vogntimer/år
 7. Linie 121, 126 og 127 med 12 12 m-busser og 42.800 vogntimer/år
 8. Linie 128, 208, 209, 210, 225, 246, 501 og 502 med 15 12 m-busser og 60.600 vogntimer/år
 9. Linie 243, 526 og ekstrakørsel i Køge-området med 6 12 m-busser og 4.600 vogntimer/år
 10. Linie 701, 702, 703, 705 og 706 med 9 12 m-busser og 37.600 vogntimer/år
 11. Linie 375, 377 og 388 med 11 12 m-busser og 53.700 vogntimer/år

Linierne 2A, 13, 16E, 22, 47, 67, 68, 81N, 117, 118, 119 og 350S køres i dag af Connex Danmark, mens linie 121, 126, 127, 128, 208, 209, 210, 225, 243, 246, 501, 502, 526, 701, 702, 703, 705 og 706 køres af Arriva. Linie 375, 377 og 388 køres af De Hvide Busser.

Også i 17. udbud udføres en del af kørslen i dag med gasbusser. Det er på linierne 2A, 13, 350S, 501, 502, 701, 702, 703, 705 og 706. Heraf har Connex dog allerede "brugt" knap halvdelen af sine, nemlig dem, der i dag kører på linie 350S. Disse busser har man vundet kørsel til i 16. udbud. Herudover har Connex ca. 40 og Arriva ca. 14 gasbusser i 17. udbud.

Linie 2A ventes i 2007 reduceret med 4 12 m- eller 3 13,7 m-busser i forhold til det antal, linien udbydes med. Disse busser skal opfylde samme krav som det øvrige materiel på linien men kan dog være af anden årgang. Reduktionen skyldes metroens forlængelse til Kastrup, der forventes i 2007. Denne reduktion er ikke omfattet af de sædvanlige bestemmelser for reduktion i kørselsomfang og driftsbusantal, som er en del af udbudsmaterialet i denne og tidligere udbudsrunder. Disse regler fastsætter, hvor meget kontrakten kan udvides og indskrænkes mht. kontraktbusantal og vogntimer.

Der er tilbudsfrist 1. februar 2005, og kontraktbegyndelse er 23. oktober.

Ændrede krav
På linie 208, 209, 210, 246, 375 og 377 i udbudsenhed 8 og 11 er det muligt at byde med busser med dørarrangement 2-2-0, altså ingen udstigningsdør bag bagakslen.

Nye busser skal have LED-skilte (lysdiodeskilte), som det allerede kendes fra de nye bybusser i Roskilde og på et mindre antal busser hos Arriva i Ballerup. Brugte busser kan have punktmatrixskilte eller lysdiodeskilte. Skal der anvendes rullefilm, kræver det en aftale med HUR.

Som noget nyt skal entreprenørerne byde med et niveau for antallet af kvalitetsbrister pr. år. Overskrides dette antal, er bødesatserne de dobbelte resten af året.

Kilde: Udbudsmateriale til 17. udbud fra HUR