Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

Ringbanen indviet

Af Thomas de Laine

Indvielsestoget på Flintholm station S-togsringbanen indviedes lørdag den 8. januar, hvor den almindelige drift på strækningen Flintholm-Danshøj-Ny Ellebjerg begyndte. Et indvielsestog udgjort af flagsmykkede SA 83 (et af de nye S-tog) kørte fra Flintholm ud på den nye strækning lige før kl. 11. Første ordinære tog fulgte samme sted fra kl. 11.21, kørt af et tredjegenerationstog, nemlig FC 6013-MC 6511-MC 6512-FC 6012. Tredjegenerationstogene var næsten enerådende resten af dagen. Dog kørte også et enkelt af de gamle S-tog (anden generation).

"Resten af dagen" var i øvrigt ikke særlig længe, for ca. kl. 16.20 indstilledes al S-togstrafik pga. den orkanagtige storm, der ramte landet.

Ligeledes 8. januar trådte den nye S-togskøreplan i kraft. Ifølge denne kører linie Bx nu hele dagen mandag-fredag og er forlænget til Klampenborg. Linie F+ kører herefter kun Hellerup-Klampenborg i weekenden. Linie E, der tidligere vendte på Hellerup station uden for dagtimerne mandag-lørdag, vender nu i stedet i Lyngby. Endelig blev Danshøj station, der er skiftestation mellem Høje Taastrup-linien og Ringbanen, indviet og betjent fra driftens begyndelse den 8. januar. Linie B, B+ og Bx standser alle på Danshøj.

B-tog på Danshøj station Siden lørdag 8. januar har linie B, B+ og Bx standset på Danshøj station, hvor man kan stige om til Ringbanen. Fotos på den første dag: Thomas de Laine.
Efter renoveringen af strækningen Hellerup-Klampenborg i efteråret 2004 er der nu ikke længere nogen steder på S-banen, der ikke kan betjenes af de nye S-tog. Siden 8. januar har der derfor også kørt nye S-tog på linie C, og det er herefter kun linie F og F+, altså Ringbanelinierne, der ikke fast køres med nye tog på mindst en del af afgangene. Dette skyldes dog blot, at de nye S-tog i kort udgave (litra SE), der skal bruges på Ringbanen, endnu ikke er blevet godkendt. En stor del af disse er allerede leveret. Det sidste gamle S-tog forventes taget ud af drift ved overgangen til den nye S-togskøreplan i januar 2006, der forudsætter anvendelse af nye S-tog på alle linier.

Helt færdig er Ringbanen i øvrigt ikke, for der mangler endnu nogle få hundrede meter frem til den stort planlagte permanente Ny Ellebjerg station, der skal ligge, hvor Øresundsbanen i dag skærer Køge Bugt-banen. Ny Ellebjerg station blev oprindeligt placeret her af hensyn til muligheden for omstigning til også fjerntogene. Der bliver dog alligevel ikke lavet perroner til fjerntogene på Ny Ellebjerg station, for i selvsamme weekend, som Ringbanen indviedes, nedlagdes den direkte regionaltogslinie Roskilde-Lufthavnen for at gøre plads til flere tog på Kystbanen, Helsingør-København H-Lufthavnen.

Den midlertidige Ny Ellebjerg station er beliggende ved broen, hvorpå Gl. Køge Landevej krydser banen. Fra begge sider af broen er der trapper ned til en træperron, der i øvrigt er delvist genbrug fra den tidligere midlertidige C.F. Richs Vej station, der 2002-04 var beliggende lige nord for den senere Flintholm station. Eneste forbindelse mellem Ny Ellebjerg station og Køge Bugt-banen er foreløbigt buslinie 18 til Ellebjerg eller Friheden station (sidstnævnte har flere S-togsafgange), men en gåtur til Ellebjerg station vil sikkert ofte være det hurtigste.

Kilder: Pressemeddelelse fra DSB samt S-togspostlisten