Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

Århus Amts 3. udbud igang

Af Thomas de Laine

Århus Amt foretager i efteråret-vinteren 2004-05 genudbud af ca. 44 pct. af rutebilkørslen i amtet. Der er som bekendt tale om et af de amter, der ikke har et egentligt trafikselskab, og hvor bybus- og lokalruter i de enkelte kommuner ikke er amtets ansvar. Derfor udbyder Århus Amt ikke bybuskørsel i byer som f.eks. Århus, Randers og Skanderborg.

Udbuddet omfatter 78 busser og ca. 215.000 årlige køreplantimer på 21 ruter. Kørslen er inddelt i 14 enheder med hver 2-11 busser.

Busovertagelsespligt
I Århus Amt er der obligatorisk busovertagelse ved kontraktophør, og det betyder, at der med den udbudte kørsel følger et antal busser svarende til behovet på linierne. Entreprenørerne skal så udskifte busser undervejs i perioden og i forbindelse med tilbudsgivningen indlevere en plan herfor.

Der vil også være busovertagelse ved kontraktudløb. Det er Århus Amt, der har forpligtelsen, som man dog vil overføre til vinderen af det næste udbud af kørslen. Overdragelsen af busserne sker så direkte mellem tabende og vindende entreprenør.

I forbindelse med planlagt busudskiftning i kontraktperioden, skal der bydes med en merpris pr. bus for indsættelse af 13,7 m-busser. Amtet ønsker også at holde muligheden for udskiftning til 12,7 m- og 15 m-busser åben.

Udbudte ruter
Den udbudte kørsel er følgende:

 1. Rute 111, 114 og noget kørsel på rute 118 og 914X med 11 busser og 32.378 kpt/år. Busserne skal være 1 ledbus, 4 13,7 m-busser og 6 12 m-busser.
   
 2. Rute 112 og noget kørsel på rute 113 med 3 busser 8.556 kpt/år. Busserne skal være 3 12 m-busser.
   
 3. Rute 113 med 6 busser og 19.914 kpt/år. Busserne skal være 1 ledbus, 2 13,7 m-busser og 3 12 m-busser.
   
 4. Rute 115 med 11 busser og 26.970 kpt/år. Busserne skal være 1 ledbus, 2 13,7 m-busser og 8 12 m-busser.
   
 5. Rute 116 og noget kørsel på rute 113 med 2 busser og 8.004 kpt/år. Busserne skal være 1 13,7 m-bus og 1 12 m-bus.
   
 6. Rute 117 og 314 med 6 busser og 13.106 kpt/år. Busserne skal alle være 12 m-busser.
   
 7. Rute 118 og noget kørsel på rute 214 med 7 busser og 18.805 kpt/år. Busserne skal være 1 ledbus, 4 13,7 m-busser og 2 12 m-busser.
   
 8. Rute 131 med 2 busser og 9.224 kpt/år. Busserne skal være 12 m-busser. I sommerferieperioden skal entreprenøren tilvejebringe en ekstra bus.
   
 9. Rute 223 og 313 med 7 busser og 16.915 kpt/år. Busserne skal være 1 13,7 m-bus og 6 12 m-busser. Der skal kun overtages 6 busser med disse ruter.
   
 10. Rute 230 med 3 busser og 7.170 kpt/år. Busserne skal være 12 m-busser.
   
 11. Rute 231, 234, 235 og 237 med 10 busser og 26.018 kpt/år. Busserne skal være 1 13,7 m-bus og 9 12 m-busser.
   
 12. Rute 237 og 238 med 4 busser og 11.020 kpt/år. Busserne skal være 12 m-busser.
   
 13. Rute 913X med 2 busser og 7.400 kpt/år. Busserne skal være 13,7 m-busser i X-Bus-udformning, og den ene bus skal have toilet.
   
 14. Rute 918X med 4 busser og 10.203 kpt/år. Busserne skal være 3 13,7 m-busser og 1 12 m-bus i X-Bus-udformning.
   

Det er muligt at afgive tilbud på kombinationer af disse enheder på fem forskelige foruddefinerede måder.

Tidsplan
Tilbudsfristen er 24. november 2004, og amtet beslutter udfaldet af udbudsrunden i januar 2005. Kontraktperioden begynder 19. juni 2005 og varer til køreplansskiftet i 2011. Der er dog mulighed for forlængelse i et op til et år på uændrede vilkår.

Kilde: 3. udbud af rutebilkørsel i Århus Amt, udbudsbetingelser, Århus Amt, Veje og Trafik, september 2004 [http://www.aaa.dk/aaa/index/serviceomraader/kollektiv-trafik/vt-rb-udbud.htm, 21.11.04]