Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

Sydbus' 4. udbud igang

Af Thomas de Laine

Sydbus, der er trafikselskabet i Sønderjyllands Amt, har igangsat sit 4. udbud. Udbuddet omfatter rutekørsel i amtets nord- og vestlige del samt løs og fast dubbleringskørsel i hele amtet. Endvidere omfatter udbuddet også driften af Haderslev rutebilstation. Som noget nyt beder man om tilbud med busanhængere på visse ruter.

Der er kontraktbegyndelse 19. juni 2005 for al den udbudte rute- og dubbleringskørsel. Tilbudsfristen er 24. januar 2005, og afgørelsen vil foreligge senest 15. marts.

Rutekørslen
I alt omfatter udbuddet af rutekørsel 14 enheder med 4-11 busser svarende til i alt 85 busser og 154.148 årlige køreplantimer (kpt). I alt 44 busser skal overtages af eventuelle nye entreprenører, og der er mulighed for at afgive tilbud med busoverdragelse ved kontraktophør.

Den udbudte rutekørsel er følgende:

 1. Rute 16 og 26, 6 busser og 12.778 kpt/år. Der skal overtages 3 busser.
 2. Rute 36 og 46, 5 busser og 8.555 kpt/år. Der skal overtages 3 busser.
 3. Rute 66, 6 busser og 8.956 kpt/år.
 4. Lokalrute i Løgumkloster, 4 busser og 3.740 kpt/år.
 5. Rute 29, 6 busser og 9.366 kpt/år.
 6. Rute 37, 5 busser og 4.737 kpt/år.
 7. Rute 25, 36, 37, 46 og 78, 6 busser og 13.069 kpt/år. Der skal overtages 6 busser.
 8. Rute 35, 38 og 78, 5 busser og 7.294 kpt/år. Der skal overtages 3 busser.
 9. Rute 38, 46, 47, 55, 347 og 348, 11 busser og 18.721 kpt/år. Der skal overtages 8 busser.
 10. Lokalrute i Vojens, 4 busser og 3.533 kpt/år. Der skal overtages 2 busser.
 11. Lokalrute i Christiansfeld, 6 busser og 7.008 kpt/år. Der skal overtages 1 bus.
 12. Haderslev bybusser, 4 busser og 13.245 kpt/år. Der skal overtages 3 busser.
 13. Rute 35, 36, 38, 43, 301, 302, 304, 308, 322 og bybuslinie 7 i Haderslev, 9 busser og 21.184 kpt/år. Der skal overtages 9 busser.
 14. Rute 23, 33, 34 og 900X, 8 busser og 21.962 kpt/år. Der skal overtages 6 busser.

På de to sidstnævnte enheder skal tilbud omfatte driften af Haderslev rutebilstation, men tilbuddene i øveigt må ikke forudsætte, at driften af rutebilstationen vindes.

Kontrakterne bliver 6-årige, men der er mulighed for at afgive optionstilbud på kørslen med en 8-årig kontrakt.

Busanhængere
Som noget helt særligt beder Sydbus på nogle enheder om tilbud med busanhængere parallelt til tilbud uden. Busanhængere har i meget gamle dage været anvendt hos bl.a. Amagerbanens Omnibusruter. Sydbus har i november 2004 arrangeret en studietur for potentiele tilbudsgivere til udenlandske karrosserifabrikker, der producerer sådanne anhængere, og til busselskaber, der benytter dem.

I udbudsmaterialet er der forskellige undtagelser mht. busser med anhænger. Det accepteres her, at der bydes med en udenlandsk standardbus i stedet for en almindelig bus, der følger Amtsrådsforeningens busforskrifter.

Sydbus har søgt dispensation hos Færdselsstyrelsen til kørsel med busanhængere. Anhængere skal have mindst 34 siddepladser, dog kun 30 for bybusser, og dobbelte midterdøre. Anhængeren skal have billetteringsudstyr og destinationsskilt i højre side samt linienummerskilt bagpå. Indvendigt skal anhængeren have kombinationsskilt med visning af aktuel zone, "standser" og tid. Anhængeren skal kunne tv-overvåges fra chaufførpladsen, og der skal være mulighed for tovejskommunikation mellem anhænger og forvogn.

Krav til busser i øvrigt
I lighed med RAT anvender Sydbus nu krav til bybusser, der i vidt omfang er standardiseret i overensstemmelse med HURs krav.

Udskiftning af bussen på rute 900X skal være til en 13,7 m-bus med lav bagperron.

Dubbleringskørslen
Den udbudte dubbleringskørsel er inddelt i områderne Haderslev, Kolding, Ribe/Vejen, Tønder, Aabenraa og Sønderborg. De nævnte byer er generelt uddannelsesbyer, og kørslen koncentrerer sig om kørsel i forbindelse med skoledagens begyndelse ca. kl. 8, og hjemkørsel ca. kl. 13.45 og 15.30-16. Denne kørsel er såkaldt "fast" dubbleringskørsel. "Løs" dubbleringskørsel finder sted over hele amtet og søges normalt afviklet med almindelige kontraktbusser.

For dubbleringskørslen er kontrakterne 3-årige med udløb ved sommerkøreplansskiftet 2008.

Kilde: Udbudsmateriale fra Sydbus [(lang URL), 21.11.04]