Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2003

HURs 14. udbud begynder

Af Thomas de Laine

I august måned indleder HUR sit 14. udbud af buskørsel, denne gang alene genudbud fra 7. udbud. På Trafikudvalgets møde den 12. august behandles administrationens indstilling til, hvordan 14. udbud skal gennemføres.

Kontrakterne fra 7. udbud
HTs 7. udbud fandt sted i 1997 med virkning fra maj 1998 og omfattede 292 busser. Kontrakterne fra dengang var 2-, 4- og 5-årige, hvor de 5-årige oprindeligt stod til udløb i efteråret 2003.

Kontrakterne gav imidlertid HUR option på forlængelse i op til 2 år, og det er til dels blevet udnyttet. Af de oprindeligt 5-årige kontrakter er nogle forlænget med halvandet år til maj 2005 og andre med et halvt år til maj 2004. Den del, der er forlænget til maj 2004 indblandes nu i 14. udbudsrunde.

De 2- og 4-årige kontrakter har allerede været genudbudt, nemlig i hhv. 9. og 13. udbudsrunde (tele-/servicebusk√łrslen i Køge og Connex' Ballerup-linier).

Kørsel i 14. udbud
I maj 2004 udløber der kontrakter på kørsel svarende til ca. 135 busser og ca. 485.000 vogntimer. Heraf køres ca. 50 busser og ca. 172.000 vogntimer i dag af Connex og ca. 85 busser og ca. 313.000 vogntimer af Arriva.

I et dokument til HURs trafikudvalgs møde d. 12. august beskrives de områder, kørslen finder sted i. Ud fra denne beskrivelse ligger det klart, at der er tale om kørslen på følgende linier:

117, 118, 119, 123, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 170, 185, 191, 192, 193, 194, 195, 200S, 212, 213, 215, 216, 217, 223E, 232, 327, 333, 334, 335, 338, 530P, 531P, 537P, 538P, 539P, 561P, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 og 608

Med andre ord er der tale om al kørsel i 7. udbud, der endnu ikke har været genudbudt, med undtagelse af kørslen i City.

Der er planlagt driftsreduktioner i maj 2004, hvor kontrakterne udløber. Derfor vil 14. udbud ikke nødvendigvis omfatte al ovenst√•ende kørsel. Det er f.eks. tænkeligt, at en del af kørslen ikke genudbydes, men i stedet gives i kompensation til entreprenørerne for reduktioner i andre kontrakter. Det er således ikke sikkert, at kørslen på alle de ovenstående linier vil ske under 14. udbud fra maj måned næste år. Hvordan dette præcist vil se ud er ikke offentliggjort på nuværende tidspunkt.

Maj 2005
Kontrakterne på de resterende linier i 7. udbud er som nævnt forlænget til maj 2005. Det er p.t. følgende linier: 10, 13, 18, 26, 30, 32, 33, 36, 42, 43, 75E, 82N, 83N og 85N.

Busreduktionerne i København som følge af åbningen af metroen sker som bekendt efter "forsinkelsesstrategien". Således blev der ikke sparet vogntimer i oktober 2002, mens der blev sparet ca. 70.000 vogntimer i maj 2003. Til december spares yderligere ca. 20.000 vogntimer. Oprindeligt var det planlagt, at der skulle spares endnu ca. 100.000 vogntimer i 2004, men dette er nu udskudt helt til maj 2005, så erfaringerne med det fuldt udbyggede A-busnet og metroen kan indgå i tilpasningerne.

Det kræver herfra ikke meget at lægge to og to sammen: Besparelserne i København i maj 2005 vil kræve, at entreprenørerne får kompensation for reduktioner på linier i 8.-13. udbud, og kørslen på en del af linierne i 7. udbud må forventes at blive givet til andre entreprenører.

Genudbuddet fra 7. udbud i maj 2005 kan med andre ord ikke forventes at få nær samme omfang, som de nævnte linier i dag har tilsammen. Kørslen i 8. udbud fra 1999 står også til udløb i 2005, medmindre disse kontrakter forlænges. 8. udbud omfatter dels kørsel i København, dels kørsel i Køge Bugt-området.

Udbudsbetingelserne
Administrationen har indstillet de følgende retningslinier for udbuddets gennemførelse til HURs trafikudvalg. Det er således muligt, at der kan ske ændringer, såfremt Trafikudvalget ikke følger administrationens indstilling.

De nye kontrakter vil træde i kraft ved køreplansskiftet den 23. maj 2004, og kontrakterne vil være 6-årige med mulighed for forlængelse i enten 1 år eller ved enighed mellem HUR og entreprenøren i 2 år. For visse udbudsenheder kan kortere kontraktperioder komme på tale i forbindelse med ændringer i det samlede kørselsomfang.

Også i dette udbud vil der være mulighed for at byde med busser med alternativt drivmiddel, f.eks. flaskegasbusser. Dog skal minimumskravene til emmisionsnormer opfyldes. Endvidere vil der kunne bydes med såvel nye som brugte busser, når disse opfylder kravene i udbudsmaterialet. På linie 200S vil man endvidere kunne byde med 13,7 m-busser.

I 13. udbud introduceredes muligheden for at byde med busoverdragelse ved kontraktudløb, hvis entreprenøren bød med nye busser. Denne mulighed kan forventes videreført i 14. udbud. Det vides ikke, om nogen entreprenør har indgået en sådan kontrakt i 13. udbud, men det er formentlig ikke tilfældet, eftersom der intet har været fremme om det.

Udbuddet vil også denne gang blive gennemført som "udbud efter forhandling" som anvendt ved de seneste udbudsrunder. Udbudsbetingelserne forventes ikke ændret meget i forhold til sidste udbudsrunde. Dette er også praktisk, da der er en forholdsvis stram tidsplan for 14. udbuds afvikling.

Medio august udsendes udbudsbekendtgørelse. Der annonceres i EU-Tidende og dagbladene. Ultimo september forventes prækvalifikationen afsluttet, hvorefter udbudsmaterialet kan udsendes. Tilbudsfristen bliver formentlig ultimo oktober, og udbuddet kan forventes afgjort på Trafikudvalgets møde i januar.

Kilder: Dokumentet "HURs 14. udbud af almindelig rutekørsel" fra Trafikudvalgets møde d. 12.08.03 [http://kalender.hur.dk/view.asp?ID=1970, 06.08.03]; dokumentet "Evaluering af A-busnettet" fra Trafikudvalgets møde d. 12.08.03 [http://kalender.hur.dk/view.asp?ID=1965, 06.08.03]