Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2003

Fanø Rutebiler vandt busoverdragelsessag

Af Thomas de Laine

Ved Ribe Amts Trafikselskabs (RAT) seneste udbud af buskørsel vandt Connex Fanø Rutebilers kørsel for trafikselskabet. Da der var tale om et førstegangsudbud, var der busoverdragelse for denne kørsel. Connex skulle med andre ord købe 2 busser af Fanø Rutebiler.

Så vidt så godt, men i udbudsmaterialet var der beskrevet to forskellige bestemmelser omkring deponering af salgssummen. Vognmand Kurt Kristiansen, Fanø Rutebiler, ville ikke overdrage busserne, før pengene var indbetalt på hans konto. Connex betalte ikke, hvorfor busserne ikke blev overdraget. Historien melder ikke noget om, hvor lette eller svære Fanø Rutebiler har været at forhandle med i denne sag. Uklarheden om reglerne for deponering af salgssummen var hovedårsagen til uenigheden mellem entreprenørerne.

Forskellige forsøg på at finde en løsning mislykkedes, hvorfor Connex til sidst fandt to andre busser til brug på ruterne og opgav at overtage busserne.

Kurt Kristiansen mener, at RAT ikke blandede sig nok, hvilket var en medvirkende årsag til problemet. Desuden er han skuffet over, at brancheforeningen Danske Busvognmænd ikke har ønsket at hjælpe til i sagen.

Voldgiftsretten afgjorde, at Fanø Rutebiler skulle have erstatning - i alt 512.739 kroner (samt renter), hvoraf en tredjedel skulle betales af RAT og resten af Connex. Pengene dækker sagsomkostningerne og erstatningen til Fanø Rutebiler. Fanø Rutebiler kan endvidere nu sælge de involverede busser, hvilket har måttet afvente sagens afslutning. Vognmanden beholder de to busser mod at modtage erstatningen.

RAT havde ikke ventet at blive dømt i sagen, men voldgitfsretten henviste altså til, at de uklare bestemmelser var årsag til striden, og at kontrakten mellem RAT og Fanø Rutebiler gav trafikselskabet forpligtelse til at købe busserne. RAT pålagde altså Connex (tredjemand) sin egen busoverdragelsesforpligtelse. Det ligger klart, at trafikselskabet også skulle have sikret sig, at Connex levede op til denne forpligtelse.

En udløber af sagen var, at RAT krævede alle de udgifter, man måtte være forpligtet til at afholde over for Fanø Rutebiler, afholdt af Connex. RAT tabte delvist denne sag, idet RAT altså fortsat skal betale en tredjedel af erstatningsbeløbet.

Kilde: Danske Busvognm├Žnd nr. 7-8/juli-august 2003; JydskeVestkysten 11.06.03