Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

Connex Transport utilfreds med HUR-udbud

Af Thomas de Laine

"Ingen af de store busselskaber i København - os inklusive - kan tale om overskud - nærmere om et lille underskud," siger viceadministrerende direktør for Connex Transport Danmark Peter Junge til ErhvervsBladet.

Connex Transport er meget utilfreds med den måde, HUR foretager udbudsrunderne på. I 12. udbudsrunde anvender HUR for anden gang "udbud efter forhandling", hvilket tidligere har været omtalt her på siderne. Busselskabet er dybt utilfreds med, at man ikke her - som ved andre licitationer - kender konkurrenternes priser. Connex Transport kan ikke se, hvor meget dyrere eller billigere end konkurrenterne, selskabet er.

30-50 pct. billigere
Prækvalifikationen til HURs 12. udbudsrunde er i gang. Og HUR har bedt Connex Transport om at komme med et bud, hvor priserne er 30-50 pct. lavere end det første. Det hverken kan eller vil selskabet.

Som nævnt giver driften underskud i dag. Priserne har været konkurreret ned, bl.a. af Combus. I det første bud kunne Connex Transport håbe på et overskud på 2-5 pct. Connex Transport mener, prisen i det første bud passer - ellers bliver det kørsel med gamle busser.

Stigende bustimepriser i hele landet
Som det har fremgået af omtaler af licitationsafgørelser samt af nyheden "HURs 12. udbud igang" (26. jun. 02), er bustimepriserne steget igen, siden de bundede i 1997-98, da konkurrencen var på sit højeste. I HT-området var priserne i udbuddet sidste år helt oppe på 1992-niveau.

Prisstigningerne er et problem, fordi besparelsen på kontrakterne i dag bruges til noget helt andet end kollektiv trafik. Egentlig burde pengene vende tilbage, når bustimeprisen stiger, men det gør de ikke. I stedet må der enten købes færre bustimer, altså blive færre afgange, eller også må taksterne stige. I januar 2002 steg taksterne ekstraordinært meget.

Connex Transport påpeger, at økonomien i resten af landet er tilfredsstillende, f.eks. på bybusserne i Esbjerg, som selskabet for kort tid siden overtog fra Ri-Bus.

Busudskiftningsproblemet
Peter Junge nævner også et andet problem ved HURs licitationer, nemlig at busserne ofte ikke kan bruges to kontraktperioder i træk, selvom en bus' levetid er væsentligt længere end en kontrakt normalt er, dvs. 5-6 år.

"HUR finder jævnligt på nye krav til busserne, som i snit kan holde 10-12 år. Men det er sjældent aktuelt. Inden da vil man have andre busser - måske gas, måske 13,7 meter lange busser. Men mister man kontrakten, står man med alle busserne i baghaven. [...] Vi leaser ganske vist busserne, men vi kan ikke uden videre afhænde dem, hvis vi mister en kontrakt," siger Peter Junge.

Ved HTs 7. udbudsrunde i 1998 mistede Connex Transport, der dengang hed Linjebus, kørsel med 150 busser. Selskabet sendte dengang ca. 100 busser fra 1994 til bl.a. Helsingfors, da de ikke kunne anvendes i Danmark. Myldretid har en artikel, der diskuterer problemstillingen. Den hedder Busudskiftning i privatiseringens årti.

Lidt analyse
Nu skal man jo passe på med at konkludere for meget alene ud fra Connex Transports udtalelser. Kun HUR ved, om konkurrenternes bud ligger væsentligt under Connex Transports bud. Men lukketheden ved udbud efter forhandling betyder, at man er overladt til gisninger.

Imidlertid må det være klart, at bustimepriserne hidtil har været for lave. Hvis busselskaberne heller ikke på langt sigt kommer til at tjene penge, bliver det uinteressant at køre busser - i hvert fald i Hovedstadsområdet. Det er nok ikke særlig heldigt. Især ikke taget i betragtning af, at der ved de seneste runder har været meget få bydende busselskaber. Hvad angår kørsel i det centrale København, kan man i øjeblikket kun forvente, at Arriva Danmark, City-Trafik og Connex Transport vil byde.

Omvendt betragter HUR nok sig selv som en slags forretning, og det er naturligt, at man forsøger at "presse citronen", og få så meget som muligt så billigt som muligt. Licitationssystemet fungerer måske - lidt groft sagt - ved at spille mulige leverandører ud mod hinanden, så man altid kan købe kørslen til underpris hos det selskab, der byder lavest, hvadenten dette lave tilbud så skyldes, at byderen har fejlvurderet opgaven, dumper priserne eller bare prøver at følge med for ikke at ryge helt ud af markedet. At kørselsopgaver over en vis størrelse skal udbydes er foreskrevet af EU, og HURs udbud foregår efter disse regler.

Kilde: ErhvervsBladet 01.07.02