Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

Arriva fik klø i Sønderjylland

Af Thomas de Laine

Endnu engang havde Arriva ikke det store held med sig, da Sydbus i begyndelsen af marts afgjorde udbuddet af 81 busser og 172.665 køreplantimer, hvilket svarer til halvdelen af amtets buskørsel. Også Connex Transport bød med men kom ikke ind, og Arriva tabte al sin kørsel. Kørsel, Arriva fik ved købet af Combus sidste år.

Sydbus kommer til at spare 8 pct. eller ca. 6,8 mill. kr. pr. år. Der var udbudt buskørsel for 69,3 mill. kr. pr. år.

Kørslen var opdelt i 12 enheder (pressemeddelelsen refererer dog i alt til 13), og der var mulighed for at kombinere op til tre enheder i et tilbud. Sydbus angiver denne begrænsning som årsagen til, at man modtog et relativt højt antal tilbud, nemlig 173 fra 13 forskellige busselskaber.

Vinderne blev:

Rutebilselskabet Haderslev (47 busser, 107.781 kpt./år):
Selskabet går fra 21 til 68 busser. Gevinsten fordeler sig på regionalkørsel i Haderslev, lokale ruter i Rødekro kommune og al kørsel i Alssund-området med udgangspunkt i Sønderborg og på Als, herunder bybusserne i Sønderborg (enhederne 1, 2, 10, 11, 12 og 13).

Ribe Rutebiler (20 busser, 46.578 kpt./år):
Selskabet går fra 6 til 26 busser. Den vundne kørsel omfatter bybusserne i Aabenraa, regionalkørsel med udgangspunkt i Aabenraa samt lokale ruter i Aabenraa og Lundtoft (enhederne 5, 7 og 8).

Bajstrup Rejser, Tinglev (12 busser, 15.694 kpt./år):
Firmaet genvandt sin kørsel og går fra 11 til 12 busser. De vundne ruter er regionale ruter med stationering i Padborg og Tinglev samt lokale ruter i Bov og Tinglev kommuner (enhed 3 og 4).

Ottesens Rutetrafik, Ragebøl (2 busser, 2.612 kpt./år):
Der er tale om en ny entreprenør, men dog ikke nyere, end at selskabet har kørt dubbleringskørsel og "Bjørnetjeneste" for Sydbus, oplyser pressemeddelelsen fra Sydbus. Den vundne kørsel er lokale ruter i Sundeved kommune (enhed 9).

Taberne blev som nævnt Arriva, der mister sine 43 busser, Wulff Bus, der mister sine 22, Sønderjyske Bus Rejser, der mister sine 4, og Autokraft Flensborg, der mister sin bus. Disse selskaber ophører alle som Sydbus-entreprenører. Sydbus oplyser, at de ca. 150 chauffører og 13 mekanikere og administrative medarbejdere vil få tilbudt job hos de nye busselskaber.

Udbuddet betyder også, at der kommer nye busser. Der indsættes 15 nye allerede ved kontraktbegyndelsen, hvoraf de 5 er 13,7 meter-busser til X-Bus-ruterne. I løbet af kontraktperioden vil følge yderligere 17 nye busser, heraf 3 ledbusser.

Kontrakterne træder i kraft ved køreplansskiftet den 23. juni i år.

Udbuddet omfattede kørslen i den sydøstlige del af amtet fra den vestlige kommunegrænse for Rødekro og Tinglev kommuner og østpå samt Arrivas kørsel i Haderslev-området. Endvidere omfattede udbuddet dubbleringskørsel i et ikke nærmere specificeret omfang(!), primært til uddannelsesbyerne i samme områder som rutekørslen.

Der blev ikke ved samme lejlighed taget stilling til dubbleringskørslen, "idet man ønsker at vurdere tilbuddene og behovet set i lyset af de foretagne valg af entreprenører til rutekørslen".

Kilde: Pressemeddelelse fra Sydbus, marts 2002