Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

NTs 5. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Den 22. januar traf NTs bestyrelse beslutning om, hvem der skal stå for driften af 98 kontraktbusser med ca. 252.000 årlige køreplantimer fra sommerkøreplansskiftet den 30. maj 1999. Den udbudte kørsel svarer til 27% af den samlede kørsel for NT, Nordjyllands Trafikselskab. Kontrakterne bliver på 5 eller 6 år for A-kontraktkørslen og på 4 år for B- og telebuskontraktkørslen. 42 selskaber havde afgivet i alt 339 tilbud på de 40 udbudsenheder.

Alle de nye busser på regional- og bybusruter får monteret katalysatorer/partikelfiltre, hvilket NT bad om priser for i udbudsmaterialet. Fra kontraktstart bliver der tale om 23 busser, der vil være udstyret således. De 20 af dem vil være nye. I løbet af kontraktperioden bliver der tale om 21 busser mere i forbindelse med busudskiftninger.

For Hjørring bybusser havde NT på samme vis bedt om tilbud med LPG-gasbusser (kendt fra HT-området). Da dette ville medføre en årlig merudgift på ca. 600.000 kr. svarende til 9,2%, blev det dog ikke til gasbusser i denne omgang.

Endvidere bad NT om parallelle tilbud med 13,7 meter-busser, der har 4-8 siddepladser ekstra, på visse regionalruter. En normal bus er 12 meter lang. Resultatet er blevet, at alle X-bus-ruterne (se nedenfor) og ruterne 50, 74/75 og 202 får i alt 12 stk. 13,7 meter-busser fra kontraktbegyndelsen den 30. maj.

Her kommer så resultatet:

Combus a/s:
Rute 50, 51, 52, 74/75, 100, 201, 202, 213, 215, 216, 950X, 951X, 970X, 971X, 973X, 982X og 983X samt lokalruterne 560 og 563 i Fjerritslev Kommune og Hjørring bybusser.

Linjebus A/S:
Rute 54 og Hobro bybusser.

Nordtrafik A/S:
Rute 102, 200 og 208.

Tylstrup Busser A/S:
Rute 112 og 225, bybuslinie 31-34, 37-38, 45 og 48 i Aalborg samt lokalruterne 600 i Aabybro Kommune, 762 i Hirtshals Kommune og 781 og 784 i Sindal Kommune.

Skelund Taxi og Turistbusser:
Lokalruterne 380 og 382 i Skørping Kommune.

Skørping Turistfart:
Lokalrute 381 i Skørping Kommune.

Frank Hansen:
Lokalrute 383 i Skørping Kommune.

Skivum Taxi og Busser:
Lokalruterne 341, 342 og 343 i Nibe Kommune.

SES Buslinier:
Bybuslinie 47 i Aalborg.

Vrå Busservice:
Rute 218, lokalruterne 761 og 763 i Hirtshals Kommune og 780 og 782 i Sindal Kommune.

Hals Rutebiler I/S:
Lokalrute 660 i Hals Kommune.

Combus bevarer hermed sin andel nogenlunde uændret. Til gengæld betyder afgørelsen, at 10 selskaber helt stopper som NT-entreprenører. Det er Søndergaards Busser, N. Chr. Møller, Aars, Pan Bus I/S, Nordjysk Bustrafik, Thygesen Busser (tidl. Østhimmerlands Rutebiler), Egon Olsen, Skørping, Kongerslev Rute- og Turistbusser, Karl Elster, Nibe, Kr. Østergaard Sørensens Biler, Hjallerup, og Anders Larsen, Astrup.

NT sparer 8 mill. kr. pr. år, hvilket er en besparelse på 9% i forhold til de nugældende kontrakter.

Kilder: Pressemeddelelse fra NT: "Afgørelse på NT's 5. udbudsrunde", januar 1999.