Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

Arriva bliver ny dansk jernbaneoperatør

Af Thomas de Laine

På den sidste arbejdsdag i 2001 - den 28. december - faldt afgørelsen: Det bliver britiske Arriva, der vinder udbuddet af togkørsel i Midt- og Vestjylland. Selvom Myldretid ikke er en jernbaneside, skal resultatet alligevel omtales, da der dels er velkendte busselskaber indblandet, og der dels kan være forhold, der også er interessante i forhold til udlicitering af bustrafik.

I maj 2001 udbød Trafikministeriet strækningerne Århus-Langå-Struer, Thisted-Struer, Struer-Skjern, Århus-Herning, Herning-Skjern-Esbjerg og Esbjerg-Tønder - cirka 15 pct. af den samlede kørsel - i licitation, efter at DSB blev opsagt tilbage i 2000. Resultatet af licitationen har virkning fra 1. januar 2003, hvor det som nævnt bliver Arriva, der overtager kørslen.

Den 17. september havde fem selskaber, DSB, Arriva, Connex Transport, DB Regio (Deutsche Bahn) og Serco Rail, afgivet tilbud. I oktober blev ét af selskabernes tilbud afvist, da det ikke opfyldte kravene i udbuddet, oplyser Trafikministeriets pressemeddelelse. Andre kilder siger, at både Connex Transport og Serco Rails tilbud blev afvist [1].

Trafikministeriet valgte at indgå kontrakt med Arriva for perioden fra 2003 til 2010. Arriva vil fra 2004 køre med nye tog, og der sigtes på visse stationsforbedringer. Prisen bliver 156 mill. kr. årligt, svarende til en besparelse på ca. 30 pct. i forhold til, hvad DSB i dag modtager for kørslen. De 300 ansatte på strækningerne får tilbudt ansættelse hos Arriva.

"Jeg er tilfreds med Arrivas tilbud, der vil indebære at der bl.a. sættes nye tog ind på de udbudte strækninger samtidig med at der opnås en besparelse på gennemsnitligt 70 mio.kr. årligt eller 500 mio.kr. over perioden på statens budget. Arriva har nu godt et års tid til at planlægge og iværksætte driften på de udbudte strækninger. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Arriva både fra de regionale myndigheders og ministeriets side, ligesom jeg håber, at passagererne og medarbejderorganisationerne vil tage godt imod den ny operatør," siger den nye trafikminister Flemming Hansen (K).

DSB-dumping?
Man forventede tidligere, at resultatet af udbuddet kunne offentliggøres mandag d. 18. december, men det blev ved den lejlighed klart, at man endnu var i tvivl om valget af operatør. DSB var billigst, men tilbuddet var så urealistisk lavt, at DSB umuligt kunne køre med overskud, mente man. Desuden ville det muligvis være et nederlag for den nye borgerlige regering, hvis den første udlicitering af jernbanetrafik blev vundet af et offentligt selskab. Det forlyder dog [2], at både den gamle og den nye trafikminister var enige i dén sag.

DSB havde gjort meget for selv at kunne vinde udbuddet. Internt gennemførtes store besparelser, kaldet "overhead-projektet", og i det afgivne tilbud, gik man meget ned i pris. Lidt for meget, tilsyneladende.

Trafikministeriet skriver i sin pressemeddelelse, at det har foretaget en meget indgående analyse af DSBs tilbud og har vurdereret, at det er overvejende sandsynligt, at DSBs tilbud ikke vil give overskud set over perioden som helhed. De konkurrenceretlige retningslinier for DSB tillader ikke dette, oplyses det, hvorfor DSBs tilbud er afvist.

DSB deler naturligvis ikke denne opfattelse. Til TV2-Nyhederne 28. december udtalte bestyrelsesformand Knud Heinesen, at han og andre bestyrelsesmedlemmer truer med at gå i protest. DSB betegner selv sit tilbud som ambitiøst men realistisk.

"Jeg ved, at DSBs ledelse og medarbejdere har ydet en kæmpe indsats for at trimme virksomheden til at vinde dette første udbud af togtrafik i Danmark, og jeg har som ejer af virksomheden naturligvis forståelse for, at det må være en skuffelse for virksomheden at erfare, at tilbuddet er afvist.

Imidlertid er det i en sådan udbudsproces nødvendigt at tilsikre, at vurderingen sker efter alle gældende regelsæt. Der ligger en grundig faglig vurdering bag den foretagne afvisning, og det er klart, at Trafikministeriet ikke har kunnet give DSB særstilling i denne vurderingsproces.

Hensynet til såvel DSB som de øvrige tilbudsgivere tillader ikke, at der gives detaljerede oplysninger om de enkelte tilbud," slutter trafikmnisteren.

Hassemkam siger farvel
DSBs generaldirektør Henrik Hassenkam meddelte tidligt i januar, at han trækker sig. Ifølge Hassenkam selv er der ingen forbindelse til sagen, og hans afgang har været planlagt. En ny direktør, Keld Sengeløv fra DSB S-tog, er indsat i stedet. Bestyrelsen ser ud til at blive, trods truslerne.

Noter:
1. Indlæg i dk.fritid.jernbaner d. 30.12.01 af KDF. Indlægget

2. Indlæg i dk.fritid.jernbaner d. 29.12.01 af Carsten Lundsten. Indlægget

Kilder: Pressemeddelelse fra Trafikministeriet 28.12.01; TV2-Nyhederne kl. 19.00 28.12.01; nyheder på DSBs hjemmeside [http://www.dsb.dk/dsb_nu/nyheder/arkiv/], forskellige datoer; nyhedsgruppeindlæg i dk.fritid.jernbaner; forskellige avisartikler siden slutningen af december