Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

Regeringen nedlægger Transportrådet

Af Thomas de Laine

Et af den nye regerings midler til besparelser er som bekendt nedlæggelse af en række såkaldt "overflødige" råd og nævn. I sidte uge offentliggjordes "dødslisten", og her optræder bl.a. Transportrådet.

Også Jernbanerådet og Videnscenter for Kollektiv Transport i Tyndt Befolkede Områder (center i Færdselsstyrelsen) nedlægges, og bevillingen til Danmarks Transportforskning ændres, ligesom Vejtransportrådet og Persontrafikrådet sammenlægges.

Transportrådet er en selvejende institution, der blev nedsat ved lov i maj 1992. Rådets opgave har været at styrke grundlaget for beslutninger på transportområdet i Danmark via rådgivning af beslutningstagerne, videnopbygning og formidling af viden og erfaringer. Hidtil har Transportrådet haft en samlet bevilling på ca. 21 mill. kr. om året.

Ofte hørte navne har bl.a. været rådets formand Hans E. Zeuthen, professor, og sekretariatschef Susanne Krawack, civilingeniør. Rådet har udgivet en lang række notater og rapporter. Blandt de mere kendte er:

Bustrafik i 7 europæiske lande
Notat 98-01, 1998

Udlicitering af bustrafik
Notat 98-09, 1998

Flere busser i fjerntrafikken
Rapport 98-02, 1998

Regionale trafikselskaber - forhold der påvirker effektiviteten
Notat 98-03, 1998

Hele molevitten kan downloades eller bestilles til levering med fodpost på Transportrådets hjemmeside - lidt endnu i hvert fald.

Nogle råd og nævn kan fjernes administrativt, mens andre skal fjernes ved lov som led i finanslovsforhandlingerne.

Kilder: http://nyhederne.tv2.dk/tema.php3?id=1377, 15.01.02; http://www.transportraadet.dk/, 15.01.02