Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

VAT-køreplansændringer 30. maj

Af Thomas de Laine

VAT-køreplansændringer 30. maj

Ved det ålige køreplansskift i VAT, Vejle Amts Trafikselskab, d. 30. maj 1999 ændres køreplaner for regionalruter, lokalruter og X-Bus-ruter. Bybusserne i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding kører uændret videre, indtil de har køreplansskift d. 4. juli. Nedenfor angives ændringer uden for de fire nævnte bybusområder.

Rute 44/912: Nummeret 912 bortfalder og turene lægges ind under rute 44 og betegnes 44E.

Rute 85: Ruten omlægges på de fleste ture ad Platinvej i Kolding, så de kommer tættere på Kolding Storcenter.

Rute 103: Flere ture via Snaptun.

Rute 105: Omlægges ad Nørremarksvej - Hornsyld Industrivej - Bjørnkærvej - Nørregade - Møllevej - Apotekerbakken - Søndergade for at betjene industrikvarteret i Hornsyld bedre.

Rute 108: Der køres ikke mere via Lundagervej vest for Hedensted pga. manglende passagerer. 2-3 ture mandag-fredag i hver retning kører via Kærvej mellem Soleskov og DTC. Alle ture mandag-fredag kører via DTC. Endelig betjenes et nyt industrikvarter ved Grundet Ringvej i Vejle, idet der på relevante tidspunkter køres via Viborgvej - Grundet Ringvej - Herredsvej.

Rute 201: Omlægges, så der ikke længere køres til Brande men i stedet til Give via Thyregod.

Rute 202 og 203: Ruterne deles påny i Vejle, så der ikke længere er gennemgående busser Horsens-Kolding. Dette sker aht. til præcision.

Rute 204: I retning mod Vejle omlægges ruten, så der ikke køres ad Sjællandsgade - Købmagergade i Fredericia men ad Norgesgade (herefter ens rute i begge retninger).

Rute 209: I weekenderne nedlægges buskørslen mellem Rask Mølle og Brædstrup og erstattes af teletaxi.

Rute 216: Omlægges i Herslev ad Herslev Kirkevej.

Rute 219: Flere ture til Glud og Snaptun søn- og helligdage.

Rute 312: Ruten kører i dag mellem Silkeborg og Brande. Den erstattes af en ny rute 312 mellem Silkeborg og Ejstrupholm via Hampen og Gludsted.

Rute 907X: Afkortes fra Ringkøbing til Skjern.

Lokalrute 622: På ikke-skoledage indsættes teletaxikørsel.

Lokalrute 623: Som følge af indførelse af enhedsskole i Nim reduceres kørslen.

Lokalrute 738: Ruten ændres til om eftermiddagen at køre samme vej rundt som om morgenen.

Lokalrute 750 og 752: Teletaxi genindføres på ikke-skoledage og i weekenden.

Lokalrute 791: På ikke-skoledage indføres teletaxi morgen og eftermiddag mellem Vamdrup og Horskær Plejehjem.

Natbusser generelt: VATs permanente natbusruter har kørt siden januar 1998. Der er justeret lidt og oprettet enkelte nye ruter siden da. Den 30. maj sker der imidlertid større ændringer i natbusruterne og deres køreplaner. Ændringerne går hovedsageligt ud på at ruterne, der hidtil har kørt mellem amtets fire store byer, opdeles i mindre ruter, der kun kører mellem de store byer og nogle af de større byer i de mellemliggende kommuner. Samtidig oprettes der en del nye natbusruter. Driftsperioden ændres til kl. 1-5, mens det før var kl. 2-6. Der kommer også nye rutenumre på de fleste af ruterne. I juli kører natbusserne ikke og i december kører i stedet specielle julenatbusruter.

Ruterne mellem de fire store byer er 872, Horsens-Vejle, 873, Vejle-Fredericia, 874, Middelfart-Fredericia-Kolding, og 875, Vejle-Kolding. Derudover kører enkelte andre ruter. De fire nævnte ruter nedlægges og erstattes af nedenstående ruter, idet strækningen Fredericia-Middelfart dog mister natbusbetjeningen.

Rute 870: Der køres uændret Horsens-Brædstrup.

Rute 871: Egebjerg mister betjeningen. Der køres via kvarteret ved Bakkesvinget i retning fra Horsens. Ruten er Horsens-Stensballe.

Rute 872: Der køres ikke mere til Vejle, idet der nu køres fra Horsens via Dagsnæs, Tyrsted og Torsted og retur. Mellem Vejle og Hedensted-Løsning erstattes ruten af rute 873.

Rute 873: Ny rute Vejle-Hedensted-Løsning, der erstatter en del af rute 872.

Rute 874: Ny rute Vejle-Uhrhøj-Jelling.

Rute 875: Ny rute Vejle-Petersholm-Søndermarken-Ny Højen. Den erstatter den eksisterende rute 875 i Vejle-området.

Rute 876: Ny rute Vejle-Brejning-Børkop, der erstatter den nuværende rute 873 mellem Vejle og Børkop. I Børkop har ruten korrespondance med den nye rute 877 til/fra Fredericia.

Rute 877: Ny rute Fredericia-Egeskov-Børkop, der erstatter den nuværende rute 873 mellem Fredericia og Børkop. I Børkop er der korrespondance med rute 876 til/fra Vejle.

Rute 878: Ny rute Fredericia-Erritsø-Skærbæk-Taulov, der erstatter en del af den nuværende rute 874. I Skærbæk korrespondance med rute 879 til Kolding og i Taulov med rute 879 fra Kolding.

Rute 879: Ny rute Kolding-Nr. Bjert-Taulov-Skærbæk, der erstatter en del af den nuværende rute 874. I Taulov er der korrespondance med rute 878 til Fredericia og i Skærbæk med rute 878 fra Fredericia.

Rute 880: Ny rute Kolding-Bramdrupdam-Alminde-Viuf, der erstatter en del af den nuværende rute 875.

Rute 881: Ny rute Kolding-Sdr. Bjert-Agtrup-Sdr. Stenderup, der erstatter den nuværende rute 876 med uændret ruteføring.

Rute 882: Ny rute Kolding-Ødis-Vamdrup-Hjarup-Kolding, der erstatter den nuværende rute 877 med uændret ruteføring.

Kilde: VATs hjemmeside.