Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

Ny kontrakt og længere busser på 400S

Af Thomas de Laine

Den 10. oktober vedtog Trafikudvalget under HUR, at tildele Arriva Danmark den nye kontrakt på linie 400S. Hermed er den første del af HURs 11. udbud afgjort.

HURs 11. udbud omfatter som tidligere omtalt al den HT-kørsel, der endnu aldrig har været udbudt, altså en mængde land- og nærtrafiklinier i Nordsjælland samt linie 600S. Denne kørsel er inddelt i 6 udbudsenheder, og kørslen begynder 25. juni 2002. Det er endnu ikke afgjort, hvem der vinder denne del af udbuddet.

Linie 400S er kommet med i 11. runde som den 7. enhed. Linie 400S var med i 5. runde i 1996 og kom dengang på en 5-årig kontrakt. Den ønskede HUR oprindeligt at forlænge, men tabte en voldgiftssag om spørgsmålet til Arriva. Derfor udføres kørslen i øjeblikket i henhold til en midlertidig aftale, der udløber 31. december 2001.

11. udbud er "udbud efter forhandling", hvilket vil sige, at busselskaberne først skal prækvalificeres, hvorefter der skal indleveres tilbud, som der forhandles med entreprenørerne om. Til sidst vælges det bedste tilbud. Der var tilbudsfrist 4. september, og resten af udbuddet afgøres senere.

Der var i alt tre selskaber, der havde budt på linie 400S, og det var ikke overraskende Arriva Danmark, Connex Transport Danmark og City-Trafik. Alle tre selskaber havde budt med 13,7 meter-busser med air-condition, og det blev som sagt Arriva, der vandt, og som altså med andre ord fortsætter som entreprenør på linien. Den nye kontrakt gælder fra 1. januar 2002, men de nye busser kan næppe nå at være klar til dén dato.

Kontrakten bliver 6-årig, idet den løber til efteråret 2008. Hvis en option udnyttes, kan kontrakten dog forlænges frem til køreplansskiftet i 2009.

Kilde: Referat af HURs Trafikudvalgs møde d. 10.10.01