Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

To nye Parker & Rejs-anlæg vedtaget

Af Thomas de Laine

Køge Kommune lægger sig nu i spidsen, hvad angår Parker & Rejs-anlæg: byrådet vedtog på sit møde d. 17. april, at forsyne Køge st. med yderligere 300 p-pladser og anlægge ca. 100 stk. ved Ølby st.

Ved Køge st. anlægges de 300 pladser på Collstrup-grunden, der ligger umiddelbart øst for stationen. I Ølby er det den nordlige del af parkeringsanlægget ved Ølbycentret, der udvides. Begge anlæg forventes færdige i slutningen af 2001.

Byrådet i Køge vedtog p-udvidelserne på sit møde den 17. april. I alt kommer 5,5 mill. kr. fra Parker & Rejs Samarbejdet i Hovedstadsområdet, PORSH.

I begyndelsen af maj vil det såkaldte Ølsemagle-projekt endvidere blive forelagt trafikminister Jacob Buksti (S). Mellem Ølby og Jersie vil man anlægge en ny Ølsemagle st. og tilknytning til denne 500 parkeringspladser med mulighed for udvidelse til 1500. Også et indkøbscenter på stedet er med i planerne. Hele projektet vil koste ca. 110 mill. kr., og stationen kan så efter planen indvies sidst i 2003 eller tidligt i 2004.

Kilde: Køge Onsdag 10.04.01; Kanal Køge 18.04.01