Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

Fire fjernbusruter genudbydes

Af Thomas de Laine

Trafikfællesskabet Storebælt, TS, genudbyder nu fire af de fem fjernbusruter, der som et forsøg skal køre over Storebæltsbroen. Der er tale om et genudbud, og det er under et år siden, ruterne sidst blev udbudt. Årsagen er, at den ene af ruterne blev indstillet efter få måneder, mens to aldrig blev oprettet.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en licitation, men snarere end auktion. Der udbydes fire tilladelser, der går til højestbydende. Kørslen udføres for vognmandens egen regning og risiko, og han betaler et årligt beløb for tilladelsen.

Kravene er, at det ene endepunkt skal være på Sjælland og det andet i Jylland. Ruter og køreplaner fastlægges af vinderen selv, men skal dog følge nogle bestemmelser i udbudsmaterialet. Der er tale om fire selvstændige ruter, og køreplanen må maksimalt indeholde tre daglige dobbeltture i gennemsnit over hele året, idet der dog som minimum skal være én dobbelttur to dage om ugen hele året.

Der er tilbudsfrist 3. april 2001 kl. 12. Kørslen skal på begyndes 17. juni 2001 eller snarest derefter og senest 1. november 2001.

Kilde: Danske Busvognmænd nr. 3/marts 2001