Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

9 pct. af HTs busser er over 12 år

Af Thomas de Laine

Myldretids halvårlige optælling af HT-busser er netop blevet gennemført. HT-entreprenørerne har i alt 1214 busser, hvoraf 63,7 pct. er fra 1996 eller senere. Det tilsvarende tal for seks måneder siden var 64,4 pct. Nedgangen skyldes, at det samlede antal busser er blevet større, og ikke, at der er blevet færre busser i denne gruppe. Faktisk er der kommet 5 busser mere. Busser, der er 12 år eller ældre (dvs. til og med årgang 1988), udgør 9,3 pct. af vognparken - eller 113 busser. Det var 9,1 pct. (108 busser) for et halvt år siden. Her er der tale om en reel stigning.

Den sidste bus fra 1982 er udrangeret siden sidste optælling. Den sidste 1980'er (bus 1271) kan træffes dagligt på linie 14, men den og de resterende 1981'ere forsvinder nok fra gadebilledet ved køreplansskiftet d. 17. juni. Den del af HT-kørslen, der endnu ikke har været i licitation, skal udbydes med virkning fra senest 1. juli 2002 (HTs 11. udbudsrunde). Til den tid, vil alle de gamle busser (frem til omkring 1990) og de fleste højgulvsbusser være udrangeret.

Busparken fordelt på årgange, procent.

Herover vises busparken fordelt over årgange som procent af den samlede buspark. I tabellen herunder ses også de absolutte tal, samt antal og procent fra de to sidste optællinger.

  31.01.2000 30.07.2000 18.02.2001
Årgang
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
I alt
Antal
5
18
10
20
21
14
8
26
54
35
7
5
62
64
103
52
181
109
267
142*
-
-
1203
%-del
0,4
1,5
0,8
1,7
1,7
1,2
0,7
2,2
4,5
2,9
0,6
0,4
5,1
5,3
8,6
4,3
15,0
9,0
22,2
11,8*
-
-
99,9
Antal
1
20
1
8
12
12
4
10
40
38
8
3
46
61
102
58
161
109
267
130
101
-
1192
%-del
0,1
1,7
0,1
0,7
1,0
1,0
0,3
0,8
3,4
3,2
0,7
0,3
3,9
5,1
8,6
4,9
13,5
9,1
22,4
10,9
8,5
-
100,2
Antal
1
20
0
8
13
14
4
9
44
38
10
5
49
64
104
58
160
109
267
137
100
0
1214
%-del
0,1
1,6
0,0
0,7
1,1
1,2
0,3
0,7
3,6
3,1
0,8
0,4
4,0
5,3
8,6
4,8
13,2
9,0
22,0
11,3
8,2
0,0
100,0

* Omfatter hele 1999 og januar 2000.

Tallene bygger på vognlisterne her på Myldretid.dk som de så ud pr. 18.02.01. Der er dog foretaget følgende ændringer i forhold til disse: Tele-, service- og handicapbusser er ikke medtaget. Bus 1973 er fratrukket (1996), da denne bus er udbrændt ultimo januar. City-Trafiks vogne med numrene 213 og 216-220 er medtaget. Det var de ikke i sidste optælling (juli 2000). Endvidere er busserne 7412 og 7414 (Fjord-Bus) ikke medtaget, da de ikke anvendes til HT-kørsel.

Denne gang endte det samlede busantal på 1214, hvilket er ca. 25 busser flere end for et halvt år siden (1192 pr. 30.07.00) og ca. 10 flere end for ét år siden (1203 pr. 31.01.00). Denne stigning er nok ikke helt reel: der er bl.a. medtaget nogle busser i denne optælling, som ikke var med sidst. Desuden var der faldet 6 busser fra 1999 ud af sidste optælling. Disse forhold betyder i sig selv et plus på 12 busser. Derudover er der genindsat nogle få udrangerede busser, og Combus har fået to brugte busser.