Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

Trafikforlig: S-tog til Roskilde

Af Thomas de Laine

S-banen bliver forlænget til Roskilde, og dermed afhjælpes af kapacitetsproblerme på landets mest trafikerede jernbanestrækning. Så selvom trafikforligets 5,3 mia. kr. mestendels gik til asfalt, faldt der også noget af til den kollektive trafik. Udover S-togsforlængelsen skal Tønder-Niebüll-banen opgraderes for 21 mill. kr.

Konkret er der tale om, at der oprettes en ny S-togslinie mellem Roskilde og København. Den skal køre på den eksisterende S-bane indtil Høje Taastrup, hvorefter den føres ad fjernsporene via Hedehusene og Trekroner stationer til Roskilde. Den nye S-banelinie vil få begrænset standsning mellem Høje Taastrup og København, og vil sandsynligvis koste linie Bx livet, mens den ene af linierne B og B+ afkortes til Glostrup. Ændringen vil samtidig betyde, at de regionaltog, der i dag standser ved Hedehusene og Trekroner, bliver gennemkørende og desuden får færre vogne.

Prisen for hele herligheden bliver 800 mill. kr. Pengene skal bruges til ombygning af sikkerhedsanlæg, signaler og anlæg af mindre tunnelstrækninger til krydsningsspor i Høje Taastrup og Roskilde. Forlængelsen skal være klar i 2005, hvorefter der bliver 20-minuttersdrift med S-tog til Roskilde. Rejsetiden bliver 34 minutter.

Finansieringen af 17 nye tostrøms-S-tog til 1,1 mia. kr. er endnu ikke på plads. Togene er nødvendige, da S-baneforlængelsen skal køre på fjerntogenes strømsystem mellem Høje Taastrup og Roskilde og på S-banens resten af vejen. Det kan de nuværende tog ikke. Berlingske Tidende skriver, at DSB S-tog ikke er i stand til at forrente og afskrive et milliardlån alene på billetindtægter. Trafikminister Jacob Buksti (S) siger, at det er et åbent spørgsmål, om de nye S-tog skal erstatte indkøb af andre tog til DSB, eller om de skal tages via "DSBs almindelige økonomi".

Trafikforliget blev indgået 24.01. mellem regeringen og Venstre, Konservative og CD. Reservationen af arealer til det sjette spor på Vestegnen er nu ophævet. Reservationer på strækningen København-Køge-Ringsted fastholdes derimod. DSBs generaldirektør Henrik Hassenkam accepterer, at man ikke kan få alt men glæder sig over, at forligspartierne forudser S-baneforlængelsens eventuelle etape 2 til Lufthavnen med standsning ved alle stationer Roskilde-Glostrup.

Kilder: JP-København 25.01.01; Berlingske Tidende 25.01. og 27.01.01