Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

Havnebusser mangler passagerer

Af Thomas de Laine

HTs havnebusser har mindre end halvdelen af det forventede antal passagerer - kun 4000-5000 om ugen i gennemsnit. Der er god plads i myldretiderne, for pendlerne udebliver. Til gengæld benyttes ruten af turisterne.

"Vores undersøgelse viser, at vi især har mange passagerer midt på dagen og hen over weekenderne, mens der i den klassiske myldretid morgen og eftermiddag på hverdage er vældig god plads i havnebusserne," siger informationschef i HURs Trafikdivision (HT) Pernille Hermann til JP-København. "Men prognosen var baseret på, hvordan passagertallet ville være efter en indkøringsperiode på halvandet til to år. Og da regner vi stadig med, at få 11500 passagerer pr. uge," forklarer hun videre.

Prognoserne var desuden baseret på, at bådene gik hvert kvarter og med almindelig takst på kontantbilletterne. Sådan er det imidlertid ikke. Faktisk sejler bådene kun hver halve time, og prisen for en kontantbillet er det dobbelte af normalen. Den høje pris på kontantbilletter har til gengæld været medvirkende til, at HT i løbet af de fire første måneder har fået 60 pct. af de forventede årlige indtægter. Da passagererne først og fremmest har været turister, er der nemlig solgt ekstra mange kontantbilletter. De ekstra indtægter skyldes dog først og fremmest den store interesse, havnebusserne mødte umiddelbart efter åbningen d. 3. august 2000.

Forlængelse til Fisketorvet
Da bøljerne gik højt i august-september, talte mange om at forlænge havnebuslinien i både nord og syd. Nu foreslår bygge- og teknikborgmester Søren Pind (V), Københavns Kommune, at forlænge ruten til Fisketorvet, hvor der kan forventes et stort kundegrundlag. "Det er for tidligt at konkludere, om ruten kommer til at leve op til forventningerne eller ej," siger han. Han hæfter sig ved den ekstra indtægt men mener ikke, at HT har interesse i at drive en turistrute. "Det klarer kanalbådene fint. Og man skal gøre sig klart, at det for HUR er en dyr fornøjelse med havnebådene." En forlængelse til Fisketorvet vil kræve en tredje båd, hvis halvtimedriften skal opretholdes.

Årsagen
Spørgsmålet er så, om ikke havnebusserne netop mangler passagerer, fordi de er ret usynlige nede i havnen, besværlige at komme hen til, ikke sejler særlig tit og koster det hvide ude af øjnene med en kontantbillet. Skal man f.eks. til Holmen, er det nok nødvendigt for én først at skaffe sig hen til et havnebusstoppested. Selv de mest centrale stoppesteder ligger langt fra alt andet i byen. Det gælder også stoppestederne ved Det Kongelige Bibliotek og Torvegade. Dernæst skal man så vente i op til en halv time for at blive sat af et svært tilgengæligt sted i den anden ende bagefter. Og så måske endda til dobbelt betaling.

Havnebussen ville nok have bedre af flere afgange og bedre stoppstedsplaceringer. Af gode grunde sejler den ikke til Nørreport st., men det var måske et mere ideelt punkt at forbinde med Holmen og Christianshavn end Fisketorvet.

Kilde: JP-København 11.01.01