Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

HT nedlægges

Af Thomas de Laine

Det nye udviklingsråd for hovedstadsområdet vil bl.a. medføre, at HT bliver nedlagt, forudsat lovforslaget bliver vedtaget, men det ser det ud til. De opgaver, HT i dag varetager, skal nemlig overtages af det nye råd. Det nye udviklingsråd skal sikre en bedre koordinering på tværs af kommunegrænser på en række arbejdsområder - herunder den kollektive trafik. Regeringen vil fremsætte lovforslag om, at HTs opgaver overføres til udviklingsrådet. Desuden skal det overvejes, om også ansvaret for S-togene og privatbanerne skal overflyttes til det nye råd.

"Vi bliver afsat, nedlagt - jeg er historie. Jeg er én af de få, der mister en politisk kasket ved det her," siger HTs bestyrelsesformand Georg Miksa (S). HTs bestyrelse består i dag af 5 personer (en repræsentant for hver af de fem amter), og de må forlade deres poster. Flere af dem ser dog ud til blive medlemmer i det nye råd. Det forventes foreløbig, at de ca. 250 ansatte i HTs administration følger med over som ansatte i det nye råd. Selve rådet kommer til at bestå af 11 medlemmer, hvoraf nogle som sagt kan blive gengangere fra HTs bestyrelse. Det nye "Hovedstadens Udviklingsråd" skal vælges efter nytår 2000, og rådet skal i funktion fra 1. juli 2000. Rådet vil få borgerligt flertal.

HT når således at blive 25 år og ni måneder. Oprindelig var HT underlagt Hovedstadsrådet, der havde en bestyrelse på 37 medlemmer, men det blev nedlagt i 1990, og HT fik sin egen bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen i HT har siden 1. januar 1998 (efter kommunalvalget) bestået af Jens Kramer Mikkelsen (S), Københavns Kommune, John Winther (K), Frederiksberg Kommune, Leif Nielsen (S), Københavns Amt, Kristian Ebbensgaard (V), Roskilde Amt, og Georg Miksa (S), Frederiksborg Amt. I Frederiksborg Amt var der egentlig borgerligt flertal, men pga. en konstitueringsaftale mellem Venstre og Socialdemokratiet blev det en socialdemokratisk repræsentant fra Frederiksborg Amt.

Kilder: Berlingske Tidende 24.03.99; Politiken 24.03.99.