Myldretid

Menu

Nyheder

Fjernbusserne flytter til den nye Københavns Busterminal

Af Thomas de Laine

Fodgængere på Dybbølsbro har i mange måneder kunnet kigge ned på en stort set færdig busterminal i Carsten Niebuhrs Gade - vejen som går vinkelret under broen på samme side som Ikea og Fisketorvet. En afspærring har skjult den trappe, der skal give adgang til terminalen, som også i gadeplan har været hegnet inde. Det har nemlig trukket ud at få terminalen færdig til drift. Ikke mindst var det et problem at finde en leverandør til det it-system, der bl.a. skal styre terminalens pladstildeing.

Men nu er der langt om længe sat en udløbsdato på de kaotiske forhold i den nuværende "terminal" i Ingerslevsgade. Torsdag 6. juni åbner den nye fjernbusterminal, og herefter er det slut med at have fjernbusstoppesteder i Ingerslevsgade.

Københavns Busterminal, plads 6-15
Den østlige del af fjernbusterminalen med ti pladser for busser op til 15 meter, plads 6-15, er i kamparkering og under overdækning. For enden er der udkørsel til Carsten Niebuhrs Gade nogenlunde ud for Arni Magnussons Gade, som giver adgang til Kalvebod Brygge og Ring 2. Ind under selve Dybbølsbro ligger terminalens servicefunktioner samt adgangene op til selve broen, ad hvilken man som passager f.eks. kan komme til Dybbølsbro S-togsstation. Foto: Thomas de Laine, 11. april 2024.

Den nye fjernbusterminal hedder officielt "Københavns Busterminal" og har adressen Carsten Niebuhrs Gade 30. Busser når terminalen ad Carsten Niebuhrs Gade, hvor den mest oplagte indkørsel fra Ring 2 (Vasbygade) er fra sydøstenden, mens udkørsel fra terminalen sker omtrent ud for Arni Magnussons Gade, ad hvilken der igen er adgang til Ring 2 (Kalvebod Brygge). Terminalen er indrettet med i alt 15 holdepladser. Ti af dem er i kamparkering under overdækning på østsiden af Dybbølsbro. Overdækningen er lavet i sammenhæng med den lille terminalbygning, som går ind under broen, og de ti pladser kan rumme busser op til 15 meters længde. På vestsiden af Dybbølsbro findes to pladser mere i kamparkering til busser op til 15 meter, men dog uden overdækning. Fra pladserne i kamparkering skal der bakkes ud. Til gengæld opnår passagererne en ubrudt perron langs Carsten Niebuhrs Gade, og der er adgang til bagagerum fra begge sider af busserne. Vest for Dybbølsbro findes også tre pladser for ledbusser, som dog er placeret langs med perronen og med en refuge på vinduessiden ud mod busterminalens lokalkørebane. Ledbusser skal dermed ikke bakke ud, men må også undvære overdækningen af pladserne.

Selve terminalbygningen rummer bl.a. et venteområde og en kiosk, og den står i forbindelse med Dybbølsbro med en trappe og en elevator. Krydser man Carsten Niebuhrs Gade, tilbyder Ikea dog også forplejning i stueetagen. En forbedring i forhold til Ingerslevsgade ligger også i tilstedeværelsen af informationsskærme, som lister de kommende busafgange og deres holdepladser. Trafikinformationen vil desuden blive tilgængelig på terminalens nye hjemmeside Busterminal.dk. Til gengæld er terminalen som sådan ubemandet, men vil bl.a. være kameraovervåget fra Movias vagtplads i Valby.

I tilknytning til terminalen er der indrettet taxaholdepladser og en Kys & Kør-zone, men de fleste fjernbusrejsende vil nok komme til og fra terminalen til fods - enten i forbindelse med et af hotellerne i området eller med anden kollektiv trafik. Når man fra busterminalen har besteget Dybbølsbro, er der cirka 100 meter over denne til S-togsstationen, hvorfra der kører op til 30 tog i timen videre mod f.eks. Hovedbanegården eller Nørreport. Alle andre S-togslinjer end Ringbanen (linje F) betjener Dybbølsbro station.

Trapperne mellem Dybbølsbro og S-togsperronerne er dog for længst blevet for smalle til det antal mennesker, der bruger dem, og denne udfordring bliver større, når fjernbuspassagerer med deres bagage kommer til. Der er dog alternativer til S-togene: Buslinje 11 i Ingerslevsgade holder også ved Dybbølsbro, og linje 7A holder på Kalvebod Brygge ved Fisketorvet. Ingen Movia-busser vil fra åbningen dog direkte betjene fjernbusterminalen, men det er hensigten, at den nye linje 17, som fra oktober 2024 forventes at erstatte linje 7A i Sydhavnen, fra et senere tidspunkt skal føres ad Carsten Niebuhrs Gade forbi fjernbusterminalen. Når det er sket, vil der være direkte busforbindelse til Hovedbanegården. Allerede få uger efter fjernbusterminalens åbning kommer der desuden en metrostation i området, idet Havneholmen station kan nås til fods ved at følge Carsten Niebuhrs Gade til Kalvebod Brygge, som skal krydses på en fodgængerovergang. Det er en spadseretur, som er lidt længere end til S-toget, men til gengæld på et mindre trafikeret fortov, og metrolinje M4 vil fra Havneholmen give forbindelse uden skift til eksempelvis Hovedbanegården, Rådhuspladsen og Kgs. Nytorv.

Også nyt for operatører og chauffører

Det er naturligvis fjernbuspassagererne og trafikanter af alle slags i Ingerslevsgade, der især tales om, men for fjernbusoperatørerne og -chaufførerne indebærer flytningen til den nye terminal også ny praksis på flere områder. Selve ruterne skal selvfølgelig køre ad lidt andre veje ind og ud af byen, og der er fra forskellig side udtrykt skepsis over for, at der skal bakkes ud fra de fleste af pladserne i terminalen. Derudover er der brugerbetaling i fjernbusterminalen, således at busselskaberne skal betale for at bruge den, og den slags er jo aldrig populært i sig selv. Terminalen er endelig kun åben kl. 5-24, hvor Ingerslevsgade jo havde "døgnåbent". Visse ruter har hidtil haft afgang eller ankomst i det tidsrum, hvor den nye busterminal ikke har åbent.

Københavns Busterminal, plads 1-5
Den vestlige del af Københavns Busterminal set fra Dybbølsbro. Længst væk er indkørslen fra Carsten Niebuhrs Gade, som løber i venstre side af billedet. I denne ende af terminalen er der tre pladser for ledbusser, plads 1-3, med en perron til ind- og udlæsning af bagage på venstre side. Hertil kommer to pladser for busser op til 15 meter, plads 4 og 5, i kamparkering, som er under åben himmel. Foto: Thomas de Laine, 11. april 2024.

Adgang til busterminalen kræver dels, at busselskabet har tilladelse til fjernbuskørsel, og dels at det har indgået en skriftlig aftale med Movia. Begge dele gælder både de indenlandske ruter og de udenlandske, der anløber København. Brugerbetalingen ligger fra åbningen på knap 8 kr. pr. minut, men vil blive justeret årligt. Denne takst fastsættes af kommunen.

Mere praktisk skal fjernbusoperatørerne have tildelt ankomst- og afgangstider ved at indsende køreplaner til Movia i forvejen. Movia sørger via denne procedure for, at der kun bliver tildelt tider, som der forventes at være plads til i terminalen. Forud for ankomst til København, skal registreringsnummeret på den bus, der kører turen, indrapporteres til Movia. Og når bussen ankommer til terminalen og skal lukkes ind, bruges nummerpladen til at anvise den korrekte holdeplads (nummer 1 til 15), som også vil fremgå på trafikinformationstavlerne. På den måde kan passagererne finde deres bus. Det er også "nummerpladens" ankomst til og afgang fra terminalen, der bruges til afregningen. Det var trafikinformations-, pladstildelings- og afregningssystemet, som ikke var helt nemt at finde nogen, der ville byde på.

Brugerbetalingen betyder selvfølgelig, at der bliver et økonomisk aspekt ved, hvor længe bussen befinder sig i terminalen, og dermed vil dens ophold der nok blive søgt afkortet til det mest nødvendige. Til gengæld er det et godt spørgsmål, hvor busserne vil køre hen og holde, når bussen ikke sendes af sted med passagerer igen kort efter ankomst - f.eks. fordi chaufføren skal holde de krævede pauser.

Københavns Busterminal har været under anlæg siden 2021, og den har kostet omkring 165 mio. kr. Den skal kunne afvikle fjernbustrafik svarende til ca. 1,4 mio. årlige passagerer eller 195 busser på et hverdagsdøgn. Ejeren af terminalen er Københavns Kommune, men den daglige drift står Movia for. Anlægget inklusive det famøse it-system har Vejdirektoratet stået for.

Mange års kamp

Fjernbusoperatørerne har sukket efter bedre forhold for fjernbusser i København i årtier. Det har man bl.a. kunnet forvisse sig om gennem Dansk PersonTransports nyhedsbreve. Men også tidligere har denne forenings forgængere kritiseret forholdene og kæmpet for sagen. Tager vi lederen i det daværende Landsforeningen Danmarks Bilruters blad Bilruten i september 1983, finder man følgende passage:

Fjernbusruterne har fået gode terminalforhold fra deres udgangspunkter i Fjerritslev - Ålborg og Århus. Derimod er det ikke lykkedes at få gode og ordnede terminal-forhold i landets hovedstad København."

Det er over 40 år siden, men endnu i slutningen af 1990'erne var der snævre grænse for, hvor mange indenlandske fjernbusruter, der overhovedet kunne opnå tilladelse. København havde dengang først og fremmest fjernbusser til Aalborg (Thinggaard), Fjerritslev (Søndergaard), Aarhus (Abildskou) og Bornholm (Gråhundbus). Der var fundet plads i Bernstorffsgade foran Hovedbanegården til Aalborg-ruten og Bornholmerbussen, mens ruten til Valby måtte holde ved Valby station, og Fjerritslev-ruten var forvist til Hans Knudsens Plads på Ydre Østerbro. Til gengæld var der nogenlunde ordnede og sikre forhold om disse holdepladser. Men i takt med liberaliseringen af fjernbusområdet efter årtusindskiftet, er antallet af fjernbusser i København steget betydeligt, og den lidt uofficielle busparkering i sydsiden af Ingerslevsgade fik lov til at udvikle sig til byens eneste og centrale fjernbusterminal, hvor der nok er dem, som har følt, at tingene nærmest foregik på junglelovens præmisser. Uanset den nye fjernbusterminals imperfektioner er der derfor grund til at hilse den velkommen.

Kilder: Pressemeddelelse fra Københavns Kommune 05.04.24; DanskPersonTransport.dk 04.12.23