Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

Færre gamle HT-busser

Af Thomas de Laine

HTs entreprenører har i alt 1192 busser, hvoraf 64,4 pct. er fra 1996 eller senere. Det viser den seneste optælling af HT-busserne. Antallet af busser, der er ældre end 12 år (dvs. af årgang 1988 eller endnu ældre), er 108, og det svarer til 9,1 pct. af vognparken - en nedgang på 1 procentpoint siden sidste optælling i slutningen af januar. I januar var 58,1 pct. af busserne fra 1996 eller senere, mens 10,1 pct. var 12 år gamle eller derover (dvs. fra 1980-87).

Årsagen til ændringerne er primært HTs 9. udbud, der har medført udrangering af en del busser fra 1980-84 og 1987-88. Hele virkningen af udrangeringerne af 1987/88-busserne kan dog endnu ikke ses, eftersom 30 udrangerede busser stadig er i trafik hos City-Trafik, der afventer nye busser (dobbeltdækkerne), som forventes leveret i de første måneder af 2001. Der ses endvidere betydelige ændringer i antallet af busser fra årene 1992 og 1996. Reduktionen skyldes, at Combus har taget et antal busser ud af drift i Nordsjælland i forbindelse med HTs 9. udbudsrunde, hvor selskabet tabte kørsel med 33 kontraktbusser.

Tabellen viser busparken fordelt pår årgange mht. antal og procentdel af hele vognparken ultimo januar 2000 og et halvt år senere, dvs. umiddelbart før og umiddelbart efter kontrakterne i 9. udbudsrunde trådte i kraft.

  31.01.2000 30.07.2000
Årgang
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
I alt
Antal
5
18
10
20
21
14
8
26
54
35
7
5
62
64
103
52
181
109
267
142*
-
1203
%-del
0,4
1,5
0,8
1,7
1,7
1,2
0,7
2,2
4,5
2,9
0,6
0,4
5,1
5,3
8,6
4,3
15,0
9,0
22,2
11,8*
-
99,9
Antal
1
20
1
8
12
12
4
10
40
38
8
3
46
61
102
58
161
109
267
130
101
1192
%-del
0,1
1,7
0,1
0,7
1,0
1,0
0,3
0,8
3,4
3,2
0,7
0,3
3,9
5,1
8,6
4,9
13,5
9,1
22,4
10,9
8,5
100,2

* Omfatter hele 1999 og januar 2000.

Der er endnu en del af HTs kørsel, der ikke har været i licitation. Denne kørsel udbydes i 10. og 11. udbudsrunde med virkning fra 2001 og 2002. Efter udbuddet i 2002 vil der formentlig kun være meget få busser tilbage fra før 1992.

Kilder: Optællingen er gennemført 30.07.00 og omfatter ikke tele-, service- og handicapbusser. Kildematerialet er vognlisterne her på Myldretid.dk. Tallene fra 31.01. stammer også fra vognlisterne her på siderne. Der tages forbehold for fejl og unøjagtigheder.