Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2022

Ny regering: Ekspertudvalg skal se på busområdets struktur

Af Thomas de Laine

Regeringsgrundlaget 2022
Regeringsgrundlag for SVM-regeringen, december 2022.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at Danmark får en ny regering over midten bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Regeringsgrundlaget, som i dag blev offentliggjort, indeholder et par afsnit, der fortjener omtale på Myldretid.

I sektionen om "Et sammenhængende Danmark" findes et initiativ til at understøtte busdækningen for både byer og yderområder (side 42):

Regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark. Den nye struktur skal understøtte dækningen for både byer og yderområder. Ekspertudvalget skal også se på den nuværende organisering med trafikselskaber ejet af kommuner og regioner. Regeringen vil konkret tage initiativ til at understøtte, at flere unge med langt til uddannelse kan få billigere adgang til offentlig transport.

Den nuværende organisering på området - herunder hvem der finansierer bustrafikken og træffer beslutning om ruter og driftsomfang samt om trafikselskabernes rolle - stammer fra kommunalreformen 1. januar 2007.

Placeret i en sektion med overskriften "Trivsel" kan man (side 23) læse følgende linjer:

Regeringen noterer sig, at der ikke længere er flertal bag forliget om Togfonden. Regeringen vil afklare prioriteringen af de konkrete projekter og drøfte den med Folketinget. Regeringen har besluttet, at forbindelsen over Vejle Fjord ikke gennemføres - de ca. 6 mia. kr. herfra reserveres til en fond, der f.eks. kan gå til at løfte børn eller klima.

I morgen, torsdag 15. december, bliver der også sat officielt navn på transportministeren.

Kilde: Regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark", december 2022