Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2022

Movias 21. udbud i gang

Af Thomas de Laine

14,6 m-bus på linje 15E ved Nørreport
Linje 15E fra Nørreport ad Helsingørmotorvejen til Nordsjælland er med i 21. udbud, hvor den skal køres med "nulemissionsbusser" på 14,5 til 15 meters længde. Samtidig står det klart, at linje 15E mister de grønne hjørner i forbindelse med udbuddet. Her ses Arriva 1283, en Scania CityWide på 14,6 m årg. 2015, i bushavnen ved Nørreport st. inden afgang som linje 15E. Foto: Thomas de Laine, 9. maj 2019.

Næsten hver femte Movia-bus er med i Movias 21. udbud af almindelig rutekørsel, også kaldet udbud A21, hvor udbudsmaterialet nu er udsendt. Langt de fleste busser i denne runde skal fremover være nulemissionsbusser, så det er sandsynligt, at antallet af elbusser vokser med op mod 200 styk, når de nye kontrakter har driftsstart om halvandet til to år fra nu.

Udbud A21 indebærer desuden et større brud med hidtidig praksis for Movias udbud, hvilket Myldretid tidligere har omtalt (se Movia skifter spor for sine udbud (20. okt. 21)). Udbudsmaterialets struktur er derfor også ændret væsentligt, men der er stadig mange af de gamle bestemmelser, der kan genfindes i den nye model. Udbudsrundens størrelse taget i betragtning, kan man dog roligt sige, at den nye model får sin ilddåb med A21.

Mere præcist omfatter A21 kørsel med 226-228 busser og ca. 781.000 årlige køreplantimer. Så godt som al den udbudte trafik finder sted i Hovedstadsområdet og består primært i kørsel, der i dag udføres i kontrakter fra udbud A8, som i sin tid havde driftsstart på forskellige datoer mellem efteråret 2011 og foråret 2012.

De busselskaber, som har kørsel med i udbuddet, er dermed især vinderne fra dengang, nemlig Anchersen, Keolis, Vikingbus (hvis Movia-busser i skrivende stund stadig bærer Lokalbus-bomærker), Nobina og Arriva. For Vikingbus' vedkommende er der tale om en meget stor andel af selskabets kørsel for Movia. 21. udbud omfatter dog også en mindre mængde kørsel fra enkelte nyere udbud, herunder nogle af Umoves linjer i Nordsjælland fra udbud A12 og A14 og en kort kontrakt om linje 350S, der ellers har været i udbud så sent som i runde A17 med driftsstart i december 2019.

Kørslen er inddelt i 13 udbudsenheder:

 1. Linje 31, 34, 35, 36 og 77 med 30 busser og ca. 98.980 årlige køreplantimer. Alle linjerne køres i dag af Anchersen. Kørslen skal overtages 15. oktober 2023.

 2. Linje 13, 22, 132, 137, 139 og 161 med 24 busser og ca. 93.731 årlige køreplantimer. Linje 13 køres i dag af Keolis, linje 161 af Arriva og de resterende linjer af Anchersen. Kørslen skal overtages 10. december 2023.

 3. Linje 26, 27 og 68 med 23 busser og ca. 92.388 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva. Kørslen skal overtages 15. oktober 2023.

 4. Linje 15E og 150S med 29 busser på ca. 14,5-15 m og ca. 74.239 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva og har 14,6 m-busser. Kørslen skal overtages 24. marts 2024. I forhold til i dag er linje 15E afkortet fra Forskerparken i Hørsholm til Rævehøjvej ved DTU, svarende til en i køretid omkring 40 pct. kortere rute, og busserne på begge linjer har krav om blå hjørner, hvor linje 15E i dag kører med grønne hjørner. Det fremgår indirekte af udbudsmaterialet, at det endnu er uafklaret, om linje 15E vil bevare sin identitet eller f.eks. blive integreret i linje 150S.

 5. Linje 350S, enten med 10 busser på 12,9-13,7 m og ca. 44.536 årlige køreplantimer eller med 12 busser på ca. 12 m og ca. 47.186 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Anchersen med 13 m-busser. Kørslen skal overtages 24. marts 2024.

 6. Linje 500S med 25 busser og ca. 79.848 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Keolis, og det bør bemærkes, at linjens længde betyder, at EUs køre- og hviletidsregler er gældende. Den lange rute med en del motorvejskørsel er måske en del af årsagen til, at linjen kun udbydes på en kort kontrakt med "fossile" busser, jf. nedenfor, men det spiller måske også ind, at Region Hovedstaden, Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune påregner at opgradere linjens delstrækning mellem Glostrup, Brøndby Strand og Avedøre Holme med ny infrastruktur til en slags BRT-standard under Movias +Way-koncept. Kørslen, endnu i rutens nuværende form, skal overtages 15. oktober 2023.

 7. Linje 55E med 5 busser og ca. 6.975 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Keolis. Kørslen skal overtages 15. oktober 2023.

 8. Linje 65E med 2 busser og ca. 5.388 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Keolis. Kørslen skal overtages 15. oktober 2023.

 9. Linje 301, 302, 303, 305, 307 og 337 med 13 busser og ca. 47.545 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Nobina og Umove. Kørslen skal overtages 10. december 2023.

 10. Linje 90N, 340, 345, 347 og 801A med 12 busser og ca. 51.813 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Umove. Kørslen skal overtages 10. december 2023.

 11. Linje 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 127, 128 og 225 med 18 busser og ca. 66.524 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Vikingbus. Kørslen skal overtages 11. februar 2024.

 12. Linje 99N, 101A, 102A, 103, 106, 108, 109, 121, 245R og 246 med 27 busser og ca. 104.559 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Vikingbus, bortset fra natbuslinje 99N, som køres af DitoBus. Kørslen skal overtages 11. februar 2024.

 13. Linje 405, 406, 408, 415, 467 og 469 samt visse ture på linje 401A og 465 med 8 busser og ca. 14.415 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva. Kørslen skal overtages 10. december 2023.

Al kørslen skal være "emissionsfri", altså i praksis f.eks. elbusser eller brintbusser, borset fra på linje 350S og 500S. Disse to undtagelser er begge udbudt med korte kontrakter og "fossile" busser, men her med mulighed for, at der senere kan tilkøbes "fossilfrihed".

Hvor ingen krav til busstørrelse er nævnt ovenfor, er der tale om busser på ca. 12 m - mere præcist beskrevet som 11,9-12,2 m.

Garageanlæg og lademuligheder

Køge Kommune tilbyder vinderen af udbudsenhed 12 med linje 101A m.fl. muligheden for at leje en grund i Skandinavisk Transport Center mellem Ølby og Køge Nord til etablering af et garageanlæg med lademulighed for elbusser, vaskehal og værksted mv. Der vil være tale om en grund på mellem 10.000 og 14.000 m2. Sikring af muligheden for at etablere et sådant anlæg relativt tæt på mange af linjernes endestationer (Ølby, Køge Nord og Køge stationer) forventes nok at gøre elbuskørsel til en billigere mulighed. Den konkrete lokalitet i transportcentret ligger i øvrigt ikke særlig langt fra Vikingbus' nuværende garageanlæg for kørslen nordøst for Køge Nord station.

Linje 102A i udbudsenhed 12, som muligheden for at leje grunden af Køge Kommune er tilknyttet, er i øvrigt en lidt speciel linje: Den har A-busstatus og kører hvert kvarter på en bybusagtig rute lokalt i Køge Kommune - en kørsel, som også omfatter natbuskørsel i weekenden. Men i dagtimerne fortsætter en tur i timen alle dage på Region Sjællands regning hele vejen via Dalby, Rønnede og Tappernøje til Præstø. Ruten holder sig i modsætning til linje 500S lige inden for de 50 km, der udløser krav om overholdelse af EUs køre- og hviletidsregler, men der er tale om nogle lange ture, hvor der ikke holdes meget undervejs for passagerudveksling eller ved lysreguleringer. De fem busser på linjen kører dog Præstø-turene på skift i løbet af dagen, i hvert fald som køreplanen hidtil har været, så det er ikke nødvendigvis sådan, at kørslen får samme karakter som andre mere udprægede regionale ruter, der i mange nyere tilfælde netop ikke har fået elbusser i forbindelse med genudbud.

Det fremgår imidlertid af det høringsnotat, som Movia har udarbejdet efter høringen af et udkast til udbudsmaterialet, at flere operatører har ønsket muligheden for at etablere ladning af et mindre antal busser på en grund ved Værftsvej, hvilket vil sige noget nærmere Køge station. Leje af en eller flere grunde i Køge til garage- eller ladeformål bliver i givet fald et anliggende mellem operatøren og Køge Kommune. Generelt lægger udbudsmaterialet i udbud A21 ikke op til, at der kan blive tale om kørsel med opladning ved endestationerne, men kun ladning i garagen. Busser kan i stedet udskiftes i løbet af dagen - og udbudsmaterialet har fået et nyt ord for sådanne udskiftningsvogne, nemlig "indskudsbusser".

Movia skriver i øvrigt i høringsnotatet, at flere operatører er bekymrede over ventetiderne på at få ladere tilsluttet elnettet. Denne ventetid kan for tiden være betydelig og anslås at være ca. 8 måneder for et garageanlæg med 30 elbusser. Det er derfor vigtigt at være i god tid, især for de linjer, hvor kørslen skal overtages først, nemlig i oktober 2023 - 13-14 måneder efter forventet kontrakttildeling.

Nyheder i 21. udbud

Kontrakterne er igen som udgangspunkt 6-årige, men nu med mulighed for forlængelse i op til yderligere 8 år, det vil sige til højst 14 år - to år mere end hidtil. Det fremgår dog af høringsnotatet og de temaer, Movia lægger op til at diskutere under tilbudsforhandlingerne, at det er muligt, den ordinære kontraktperiode for nulemissionsbusser alligevel ikke kun skal være 6 år, men måske op til 10 år. Nogle operatører mener i hvert fald, at elbusser endnu ikke er så modne, at den forøgede risiko ved kontrakter på de sædvanlige 6 år er til at håndtere, uden at tilbuddene bliver for dyre på grund den ekstra risiko.

Forlængelser udover den ordinære kontraktperiode kan ske ved enighed mellem Movia og operatøren, eller hvis der er leveret den aftalte kvalitet i den foregående periode. Kontrakterne på linje 350S og 500S er dog kun udbudt som 2-årige kontrakter, og her kan forlængelse kun ske med yderligere 2 år, hvilket er en ensidig ret for Movia.

En af nyhederne, som også har givet anledning til kommentarer i høringen af det foreløbige materiale, er en højere grad af brug af data fra forskellige systemer i driftsopfølningen. I udbud A21 er det sådan, indkommet realtidspositionsdata og Rejsekort-data eller mangel på samme har betydning for afregningen og opgørelsen af udgået kørsel. Er der kommet Rejsekort-data ind for turen, men ikke realtidspositionsdata, betales kun 98 pct. af den køreplantimeafhængige omkostning for turen. Mangler også Rejsekort-data, må operatøren nøjes med 95,5 pct., og det kræver desuden indlevering af en tro- og loveerklæring.

Bussernes design

En meget stor del af de hidtil kendte krav til bussernes ind- og udvendige design er videreført i den nye struktur. På dette ret synlige område er der dog også nogle mere indholdsmæssige ændringer:

Udbudsprocessen

Det endelige udbudsmateriale til udbud A21 blev offentliggjort i slutningen af januar 2022. Forinden har der siden november været gennemført en høring på baggrund af et foreløbigt udbudsmateriale. Der er stadig tale om udbud med forhandling efter forsyningsvirksomhedsdirektivets regler, og der vil - som følge af udbuddets store omfang - blive prækvalificeret op til 25 busselskaber. Heraf vil dog kun 15 blive prækvalificeret til at kunne byde på alle udbudsenheder, mens de sidste 10 kun vil kunne byde på udbudsenhederne med linje 55E, 65E og 405 m.fl. Det er de busselskaber, der vurderes bedst i forhold til egnethedskravene, der vil blive prækvalificeret til at give tilbud på alle enheder. Denne udvælgelse drejer sig bl.a. om busselskabets erfaring med rutekørsel for offentlige trafikselskaber gennem de seneste år.

Fristen for at ansøge om prækvalifikation er 17. marts, og herefter er tidsplanen for nuværende, at det første forhandlingstilbud skal afleveres senest 9. maj med endelig aflevering af tilbud 28. juni. Ultimo august 2022 forventes udbuddet afgjort. Som tidligere annonceret vælges vindertilbuddene fra og med udbud A21 ud fra prisen alene. Og i sidste ende gennemføres en lodtrækning, hvis de to bedste tilbud har samme pris!

Kilder: Udbudsbetingelser, A21 - Udbud af almindelig rutekørsel, og Kontrakt om almindelig rutekørsel - A21 samt notat om resultat af markedsdialog, Movia januar 2022