Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

10 år med privatisering

Af Thomas de Laine

Den 1. april er det 10 år siden, HT indledte privatiseringen. Mærkedagen betyder, at der her på "de Laines bussider" er blevet tilføjet to nye artikler:

- Privatiseringen 10 år
- Busudskiftning i privatiseringens årti

Kort sagt handler den første artikel om, hvad der skete dengang for 10 år siden. I den nye HT-lov i 1989 blev HT pålagt at privatisere 45 pct. af busdriften senest d. 1. april 1994. Derfor afholdtes i efteråret 1989 to udbudsrunder, hvoraf den ene omfattede 5 pct. af busdriften i København, der kørtes af HT, og den anden omfattede alle de private entreprenørers ruter. Privatiseringen foregik ved licitation, og det var kendetegnende, at HT-linierne gik til tre nyoprettede busselskaber, City-Trafik, Unibus og DSV-Bus, mens de private entreprenørers linier i de nordlige dele af HT-området blev vundet af de hidtidige entreprenører, og i de sydlige og vestlige dele af svenske Linjebus. Dog var der lidt af en specialitet i Køge-området, hvor to entreprenører måtte afstå deres kørsel til HT selv, da HT valgte ikke at acceptere nogen af de indkomne tilbud. Offentlige HT overtog altså kørslen fra to private busselskaber som led i privatiseringen!

Efter 10 år er der kun fire af de busselskaber tilbage, der kørte for HT i 1990: City-Trafik og Linjebus som allerede er nævnt, De Hvide Busser, der indgik som HT-entreprenør i 1975, og Partner Bus, der under andet navn vandt kørsel i 1990.

Det er problemerne i forbindelse med busudskiftningen under licitationssystemet, der tages op i den anden artikel. Det har nemlig også været et tiår, hvor busparken er blevet fornyet væsentligt. Der var blevet sparet på busindkøbene i 80'erne, men i 1999 kunne det konstateres, at København var den europæiske storby, der havde de nyeste bybusser. Busudskiftningen kan dog beskyldes for ikke at være så fornuftig endda. Faktisk er 58 pct. af busserne leveret i 1996 eller senere, hvilket ikke er problemfrit for alle parter.

Dette første årti med privatisering og udlicitering er selvfølgelig et væsentligt årti i bushistorien. 10-årsdagen gælder dog kun for HT-området, for resten af landet kom først med i 1994.