Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2004

NTs 10. udbud igang

Af Thomas de Laine

Nordjyllands Trafikselskab er nu nået op i de tocifrede udbudsrunder: Udbudsmaterialet til trafikselskabets 10. udbud er i november udsendt. Den udbudte kørsel omfatter et mindre antal regionalruter som A-kontraktkørsel samt B- og telebuskontraktkørsel.

Den udbudte A-kontraktkørsel er 24 busser og 57.589 årlige køreplantimer, mens B-/telebuskontraktkørslen er 15 busser og 16.189 årlige køreplantimer. Begge dele er inddelt i antal mindre udbudsenheder.

Tilbudsfristen er 24. januar 2005, og NTs beslutning om resultatet kan ventes i marts.

A-kontraktkørslen har kontraktbegyndelse 19. juni 2005, mens B- og telebuskontraktkørslen har forskellige begyndelsestidspunkter fra 19. juni til 11. august 2005. A-kontrakterne bliver 6-årige med udløb ved skolesommerferiens begyndelse i juni 2011. NT har mulighed for at forlænge kontrakterne på uændrede vilkår i op til 1 år. B-/telebuskontrakterne bliver 2- eller 4-årige afhængig af udbudsenhed.

Busovertagelse
Også NT anvender busovertagelse ved kontraktophør, og for 22 af de 24 udbudte A-kontraktbusser skal der overtages materiel. Overdragelsen af busserne foregår direkte mellem afgivende og overtagende entreprenør uden om NT. De overtagne busser skal selvfølgelig ikke opfylde kravene til nye busser. Byderne skal udforme en busudskiftningsplan for kontraktperioden, og de nye busser skal selvsagt leve op til bestemmelserne for nye busser som f.eks. trinfri adgang gennem én af bussens døre.

Også ved udløb af kontrakterne i 10. udbud, er der mulighed for busovertagelse, men dette er ikke obligatorisk. Der kan afgives tilbud både med og uden busovertagelse ved kontraktophør, og bud med busovertagelse behøver ikke - som hos HUR - at være ledsaget af tilbud uden busovertagelse.

Udbudt kørsel
Der er udbudt følgende A-kontraktkørsel:

Kombinationstilbud skal bestå i én af fem foruddefinerede kombinationer beskrevet i udbudsmaterialet.

Der er udbudt følgende B- og telebuskontraktkørsel:

Kombinationstilbud være én af fire foruddefinerede kombinationer.

Kilde: Udbudsmaterialet til NTs 10. udbud [http://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/aktuelt/udbud/udbud.html, 23.11.04]