Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

City-Trafik vinder det halve Aalborg

Af Thomas de Laine

70 af de nuværende bybusser i Aalborg bliver kasseret, nå de nye kontrakter træder i kraft d. 23. juni 2002. Kørslen bliver delt mellem to entreprenører, nemlig Arriva Danmark og City-Trafik. Arriva har i dag al kørslen i Aalborg.

Bybuskørslen i Aalborg udgjorde langt størstedelen af NTs 7. udbud, der blev afgjort 4. oktober. Som det fremgår valgte man denne gang at udbyde Aalborgs bybuskørsel i flere enheder og ikke samlet. I alt var kørslen inddelt i fire enheder.

Arriva Danmark beholder de 46 busser på linie 1, 2, 3, 4, 8, 9, 38 og servicebusserne (linie S1-S5). På linie 1, 2 og 3 bliver der tale om 13,7 meter-busser, mens servicebuslinierne skal betjenes af små 9,5 meter lange lavgulvsbusser, sandsynligvis af Mercedes Cito-typen.

City-Trafik får de øvrige 45 busser på linie 5, 6, 7, 10, 11, 24E og 25. På linie 5, 10 og 11 indsættes der 13,7 meter-busser.

Der er 91 bybusser og 294.111 årlige k&osash;replantimer på Aalborgs bybusser. De nye kontrakter løber i 6 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Prisen er hele 10 pct. højere end i dag, idet prisen årligt bliver 11,3 mill. kr. højere eller 122,3 mill. kr. årligt.

Ud over de to vindere bød også Wulff Bus og Connex Transport Danmark på bybuslinierne. City-Trafik bød kun på cirka halvdelen af kørslen, mens Arriva bød på det hele.

Arriva kan nok ikke være helt tilfredse med resultatet. I september-nummeret af NTs blad På Vej, lagde man ikke skjul på, at man var interesseret i at vinde al bybuskørslen i Aalborg og ikke bare en fjerdedel som f.eks. 20 busser. Til bladet sagde adm.dir. Johnny Hansen også: "Jeg er bekymret for, at opdelingen i mange pakker vil påvirke prisen i Aalborg i opadgående retning." Prisstigningen var jo stor, 10 pct., men det skal nok bemærkes, at priserne var langt nede tilbage i 1995/96, og at Aalborg Omnibus Selskab faktisk havde problemer med at klare sig til den betaling.

Nye busser og nye garager
Ved overtagelsen indsættes 70 nye busser, så kun 21 af de i alt 91 busser bliver dem, der kendes i dag. Blandt de 21 busser er 5 Scania Omnilink-busser, nogle af de eksisterende 13,7 meter-busser og tre fem år gamle 12 meter-busser. Med andre ord ryger størstedelen af de mange nye busser, der blev indsat i 1995/96, til de evige busgarager.

Anlægget på Filstedvej tages nu også ud af brug, efter at der har været planer om det i en del år. Lejemålet kan ikke forlænges, så de to entreprenører må finde andre steder til garage og administration. Det var allerede på tale at fraflytte Filstedvej, da man sidste gang udbød kørslen i 1996. Arriva har allerede i dag 33 busser på Aalborg Havn ved Benzinvej, oplyses det.

Kvalitetsbonus
Fra næste år kommer Aalborgs bybusser også med i NTs kvalitetsbonusordning. Bonusbeløbet er 1 pct. af kontraktsummen, og den kommer i sin egen pulje, da vilkårene for at køre bybusser i Aalborg er anderledes end på ruterne i resten af amtet.

Der bliver også udbetalt et engangsbeløb på 100.000 kr. og efterfølgende 1 kr. årligt pr. bustime til de entreprenører på Aalborgs bybusser, der arbejdsmiljøcertificeres.

Kilder: Aalborg Kommunes hjemmeside 13.10.01; På Vej nr. 3/sept. 01